Paieška

Taupymas Vatikane: mažinamos vyresniųjų algos

Kovo 24 dieną paskelbtas popiežiaus potvarkis dėl išlaidų, susijusių su Šventojo Sosto, Vatikano miesto valstybės ir susijusių institucijų personalu.

Pasaulinė COVID-19 krizė stipriai smogė Šventojo Sosto įplaukoms, 2021 metų biudžete numatytas labai didelis deficitas. Didelę išlaidų dalį sudaro personalo algos. Popiežiaus potvarkis numato, kad nuo balandžio 1 dienos 10 procentų mažinami kardinolų atlyginimai, 8 procentais – kitų vadovų, dvasininkų ir pasauliečių, 3 procentais – visų Vatikano kunigų ir vienuolių, išskyrus atvejus, kai algos sumažinimas nebeleistų padengti savo ar šeimos narių sveikatos apsaugos išlaidų. 

Nuo 2021 metų balandžio iki 2023 metų kovo yra sustabdomas atlyginimų kėlimas, priklausantis nuo išdirbtų metų skaičiaus, visiems Šventojo Sosto, Vatikano miesto valstybės ir susijusių institucijų darbuotojams, išskyrus žemiausius atlyginimus.

Tarp susijusių institucijų, kurioms galioja šis potvarkis, yra Romos vyskupijos vikariatas, Šv. Petro, Laterano ir Šv. Pauliaus už mūrų bazilikų, Didžiosios Marijos bazilikos kapitulos.

Popiežiaus Pranciškaus potvarkis, tarp kitų dalykų, yra motyvuojamas dabartinių darbo vietų išsaugojimu ir tvarios ekonominės ateities užtikrinimu.

Kaip jau buvome pranešę, šiais metais planuojama gauti 260,4 milijonų eurų pajamų, o išlaidos turi siekti 310,1 milijonų eurų, deficitas sieks 49,7 milijonų eurų.

Tėvas Juanas Antonio Guerrero Alvesas, Ekonomikos sekretoriato prefektas, Vatican News komentavo, kad taupymo sumetimais atsisakyta vyskupų vizitų Ad limina, plenarinių asamblėjų, konferencijų, kongresų ir panašių renginių, apribotos kelionės, sustabdytas planuotas baldų pirkimas, sustabdyti remonto ir restauravimo darbai, išskyrus neatidėliotinus.

Reikia atsiminti, pabrėžė tėvas J. A. Guerrero, kad Vatikanas nėra įmonė, kuri gauna pelno, nėra jis ir nevyriausybinė organizacija. Vatikanas yra valstybė, tačiau neturi savo visuomenės, taigi ir mokesčių sistemos. Vatikanas gauna pajamų iš kai kurių teikiamų paslaugų, iš nekilnojamojo turto ir investicijų, taip pat iš aukotojų. Tėvas J. A. Guerrero padėkojo už tikinčiųjų dosnumą dabartiniais sunkiais metais, kai visi kenčia nuo pandemijos. (RK / Vatican News)

--

2021 kovo 24, 16:17