Paieška

B125.-Monumenti-sec.-V-XVIII.jpg

Šventasis Sostas nubaudė du vyskupus Lenkijoje

Apaštališkoji nunciatūra Varšuvoje pranešė, jog Šventasis Sostas nubaudė buvusį Gdansko arkivyskupą Sławojų Leszeką Głódź ir buvusį Kališo vyskupą Edwardą Janiaką dėl aplaidumo tiriant dvasininkų seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius.

Kovo 29 d. paskelbtame komunikate informuojama, kad abiem vyskupams draudžiama gyventi vyskupijų, kurių vadovai jie neseniai buvo, teritorijose. Draudžiama jiems dalyvauti bet kokiose viešose religinėse apeigose ar rengti susirinkimus tose vyskupijose. Jie taip pat privalo sumokėti komunikate nenurodomą pinigų sumą Šv. Juozapo fondui, kuris padeda nukentėjusiems nuo seksualinio išnaudojimo bažnytinėje aplinkoje ir rūpinasi prevencija. Nunciatūros komunikate nurodoma, kad veiksmų prieš du vyskupus buvo imtasi remiantis Kanonų teisės kodeksu ir popiežiaus Pranciškaus motu proprio „Vos estits lux mundi“.

Pernai, kai buvo pradėtas tyrimas, abu vyskupai atsistatydino iš einamų pareigų. Sławojus Leszekas Głódź iš Gdansko arkivyskupo pareigų atsistatydino pernai rugpjūčio 13-ąją. Tą dieną jam sukako 75 metai.  Edwardas Janiakas iš Kališo vyskupo pareigų pasitraukė pernai spalio 17 d., būdamas  68 metų amžiaus. (JM / Vatican News)

2021 kovo 30, 14:55