Paieška

S. Alessandra Smerilli F.M.A. S. Alessandra Smerilli F.M.A. 

Salezietė vienuolė – naujoji Šventojo Sosto dikasterijos pasekretorė

Popiežius Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterijos pasekretore paskyrė politinės ekonomikos docentę s. Alessandrą Smerilli F.M.A., Marijos, krikščionių pagalbos, dukterų kongregacijos vienuolę.

Iš centrinės Italijos kilusi 46 metų salezietė s. A. Smerilli vadovaus dikasterijos „Tikėjimo ir pažangos“ skyriui. S. Alessandra Smerilli nėra naujas veidas Vatikane – ji šiuo metu yra Vatikano miesto valstybės patarėja, Vyskupų sinodo konsultorė ir COVID-19 komisijos narė.

Alessandra Smerilli turi du politikos ekonomikos mokslų daktaro diplomus – vieną gavo Romos universitete La Sapienza, o kitą East Anglia universiteto School of Economics, Jungtinėje Karalystėje. Naujoji diskasterijos pasekretorė yra Popiežiškojo ugdymo mokslų universiteto Auxilium etatinė docentė.

Popiežius Pranciškus įkūrė Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasteriją 2016 metais ir jai suteikė uždavinį ugdyti integralią žmogaus pažangą Evangelijos šviesoje ir pagal Bažnyčios socialinį mokymą. Diskasterijoje veikia keturi skyriai: administracijos, tyrimų, pastoracijos ir tarnystės, migrantų ir pabėgėlių. Pastarajam skyriui asmeniškai vadovauja popiežius Pranciškus. Keturi skyriai koordinuoja veiklas trijose sferose: žmonijos periferijų, kūrinijos apsaugos, tikėjimo ir pažangos. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 24, 14:15