Paieška

Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius 

Popiežius paragins irakiečius bendradarbiauti dėl savo krašto ateities

Popiežius vėl leidžiasi į apaštališkąsias piligrimystes, atidėtas dėl koronaviruso pandemijos. Penktadienį, kovo 5 dieną, prasideda Pranciškaus apaštališkoji kelionė į Iraką.

Tai bus pirmas kartas, kai Iraką aplankys popiežius. „Jis atvyks paguosti tiek daug iškentėjusią irakiečių tautą, paženklintą karų, terorizmo, smurto, susirėmimų, ir viliasi paliudyti ypatingą dėmesį ir jautrumą irakiečiams“, – pasakė interviu „Vatican News“ Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Jis išreiškė viltį, kad popiežiaus seniai trokštama kelionė į Iraką padės kraštui atsikurti tiek materialiai, tiek dvasiškai ir galbūt tapti pavyzdžiu visam regionui.

Pranciškus atvyksta į Iraką būtent tam, kad paliudytų irakiečiams ir Irakui savo kaip popiežiaus artumą. Jis nori paskelbti svarbią žinią, jog irakiečiams reikia bendradarbiauti, krašto atkūrimui reikia bendrų pastangų, kad būtų išgydytos visos jų patirtos žaizdos ir būtų galima pradėti naują etapą, pasakė antradienį kardinolas P. Parolin.

Popiežiaus valstybės sekretorius prieš trejus metus Kalėdų proga lankėsi Bagdade, aukodamas Mišias katedroje patikino, jog Irako krikščionys ir musulmonai pašaukti būti šviesa, išsklaidančia baimės ir beprasmiškumo tamsybes. Paklaustas apie šios savo minties aktualumą, Pietro Parolin patikino, jog jo anuomet išsakyta pastaba tikrai tebėra aktuali dabar ir glaudžiai siejasi su popiežiaus kelionės šūkiu: „Jūs visi esate broliai“.

Ši brolystė kyla iš to, kad visi turime bendrą Tėvą, ji siejasi ir su Abraomu, kuris gimė Irake. Čia prasidėjo nepaprastas jo gyvenimo nuotykis, kai Abraomas atsiliepė į Dievo šaukimą, brangų tiek Irako krikščionims, tiek musulmonams. Taip, reikia, kad irakiečiai būtų šviesa, išsklaidanti tamsumas, kad jie dar labiau pasistengtų ir išspręstų ne iki galo įveiktas kliūtis, sakė P. Parolin.

Pasak jo, popiežiaus Pranciškus trokšta padrąsinti irakiečius kartu kurti bendrą ateitį. Netrūksta sunkių situacijų, jau nekalbant apie patirtus persekiojimus ir kankinystę. Bažnyčia Irake tebepatiria sunkumų, kita vertus, reikia stiprinti tarpreliginį dialogą.

Tačiau sunkumus galima įveikti tik gera valia ir visų bendru įsipareigojimu kartu darbuotis dėl krašto atkūrimo. Manau, kad pagrindinė popiežiaus žinia bus jo kvietimas irakiečiams, kad jie neliktų įstrigę giliose netolimos praeities, kad ir kokia sunki ji būtų, o buvo net labai sunki, vėžėse, ir, kupini vilties, drąsiai žvelgtų į ateitį dėl Irako tikrovės atkūrimo.

Vienas iš svarbesnių popiežiaus kelionės įvykių bus jo susitikimas su didžiuoju ajatola Al-Sistani, kurį Vatikano valstybės sekretorius pavadino vienu iš simboliškiausių ir reikšmingiausių musulmonų šiitų pasaulio figūrų. Kardinolas prisiminė, kad Al-Sistani visuomet buvo už taikingą sugyvenimą Irako viduje, nes kraštą sudaro daug etninių ir religinių grupių. Tai labai svarbu, palaiko bendrą kryptį ir ėjimą link krikščionių ir musulmonų brolybės, kuria Irakas turėtų pasižymėti, sukūrimo. Susitikimas su Al-Sistaniu tikrai bus labai svarbus ir galbūt vienas iš reikšmingiausių popiežiaus vizito Irake momentų, sakė P. Parolin.

Irako vyriausybė popiežiaus vizitą pavadino „taikos žinia“. Tačiau kaip kurti stabilumą, dialogą, sugyvenimą po tokios gausios griovimo ir smurto patirties?

Kardinolas P. Parolin pripažino „Vatican News“, jog tai didysis iššūkis, kurį turi priimti ne tik Irako vyriausybė, bet ir visa visuomenė. Atsakymas glūdi vienybėje. Kraštas turi stengtis bendromis pastangomis kurti vienybę. Tačiau vienybė kuriama per atgailą ir susitaikymą. Todėl taip svarbu įveikti praeitį, kad būtų žvelgiama į ateitį nauju viltingu ir teigiamu žvilgsniu. Be abejo, reikia ir tam tikrų priemonių, pvz., kovoti su sektantiškumu visuomenėje, korupcija, nelygybe, diskriminavimu, kad visi galėtų džiaugtis sava vieta ir jaustųsi visaverčiais krašto piliečiais, su lygiomis teisėmis, pareigomis, atsakingai įsipareigojančiais ir dalyvaujančiais krašto atsikūrimo pastangose.

Tai turi įvykti vardan brolybės. Šis akcentas akivaizdus popiežiaus kelionės į Iraką šūkyje: „Jūs visi esate broliai“. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 02, 14:31