Paieška

Popiežiškasis žinynas Popiežiškasis žinynas  

Išleisti Popiežiškasis žinynas ir Bažnyčios statistikos metraštis

Kaip kasmet pavasarį, Vatikano leidykla išleido naują Popiežiškąjį žinyną ir naują Bažnyčios statistikos metraštį. 2021 m. Popiežiškasis žinynas skelbia atnaujintą informaciją apie Šventojo Sosto ir Bažnyčios pasaulyje institucijas; statistikos metraštis pateikia duomenis apie padėtį 2019 m. pabaigoje ir analizuoja pokyčius.

2019 m. pabaigoje visame pasaulyje buvo 1 345 milijonai katalikų. Per vienerius metus jų skaičius padidėjo maždaug 1,12%. Kadangi visos pasaulio populiacijos augimas buvo  panašus, katalikai ir toliau sudaro apie 17,7% visų pasaulio gyventojų. Katalikų skaičius auga Afrikoje, Azijoje ir Amerikoje, o Europoje – mažėja.

Šiuo metu visame pasaulyje yra 3 026 katalikų vyskupijos arba kiti panašūs bažnytiniai teritoriniai vienetai. 2020 m. dvi vyskupijos tapo arkivyskupijomis, buvo įkurtos keturios naujos vyskupijos (dvi lotynų apeigų ir dvi rytų apeigų). 2019 m. paskutinę dieną visame pasaulyje buvo 5 364 vyskupai. Tą pačią dieną kunigų visame pasaulyje buvo 414 336. Per dvejus metus jų skaičius padidėjo 271. Augimas užfiksuotas Afrikoje (3,45%) ir Azijoje (2,91%); mažėjimas – Europoje (1,5%) ir Amerikoje (0,5%). Visur nežymiai padidėjo nuolatinių diakonų skaičius. 2019 m. paskutinę dieną visame pasaulyje jų buvo 48 238.

Vyrų vienuolių ne kunigų skaičius nuo 50 941 sumažėjo iki 50 295; moterų vienuolių – nuo 641 661 iki 630 099. Pašvęstųjų moterų ir vyrų skaičius sumažėjo Europoje, taip pat Amerikoje ir Okeanijoje, o Afrikoje ir Azijoje – nežymiai padidėjo.

Jau kuris laikas tęsiasi seminaristų skaičiaus mažėjimo tendencija. 2019 m. pabaigoje jų buvo 114 058. Per dvejus metus seminaristų skaičius sumažėjo maždaug 1,6%. Europoje užfiksuotas mažėjimas siekė 3,8%. (JM / Vatican News)

2021 kovo 26, 14:00