Paieška

Lenkijos vyskupai Lenkijos vyskupai 

Popiežiaus potvarkis Gdansko arkivyskupijoje

Popiežius Pranciškus perkėlė Balstogės arkivyskupą metropolitą į kitą Bažnyčios Lenkijoje vyskupišką sostą. Kovo 2 dieną arkivyskupas Tadeuszas Wojda S.A.C. paskirtas naujuoju Gdansko arkivyskupu metropolitu.

65 metų Tadeuszas Wojda ėjo Balstogės ganytojo pareigas nuo 2017 metų balandžio 12 dienos. Iš Kielcų vyskupijos kilęs arkivyskupas yra Katalikų apaštalavimo (palotinų) vienuolijos narys. Įšventintas kunigu 1983 metais jis ėjo jaunimo misijų vadovo pareigas. Anksčiau daugelį metų Romos kurijoje tarnavęs T. Wojda dirbo Tautų evangelizavimo kongregacijoje, nuo 2012 metų ėjo šios kongregacijos pasekretoriaus pareigas.

Naujasis Gdansko arkivyskupas Tadeuszas Wojda yra buvęs Lenkijos vyskupų konferencijos Misijų ir konkordatinių susitarimų komisijų narys. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 02, 12:38