Paieška

Kardinolas Pietro Parolin Kardinolas Pietro Parolin 

Kardinolas P. Parolin: pandemija parodė, kad žmonijai reikia kitokio saugumo

Antradienį po pietų vyko virtualus seminaras „Siekti nusiginklavimo pandemijos laikais“, kurį surengė Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija ir Šventojo Sosto COVID-19 komisija. Vienas seminaro dalyvių buvo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin.

Ką turi bendra nusiginklavimo siekimas ir COVID-19 pandemija? Pasak kardinolo, kad suprastume tokio sugretinimo prasmingumą, turime atsakyti į dar vieną klausimą: kokio saugumo mes norime ir kokios yra efektyviausios priemonės saugumui užtikrinti? Kaip tik pandemija mums parodė, kaip labai esame tarpusavyje susiję. Pamatėme, kad milžiniškos karinės išlaidos nepadeda žmonijai jaustis visiškai saugiai. Labai stinga išteklių sveikatos apsaugai, socialinės lygybės skatinimui, skurdo šalinimui. Supratome, kaip labai nuo pastarųjų dalykų priklauso tikrasis žmogaus asmens ir visuomenės saugumas.

Šiandien įvairiuose planetos regionuose matome gilėjančias humanitarines krizes – sveikatos krizę, maisto krizę, aplinkos krizę, ekonominę ir socialinę krizę, kurios visos yra glaudžiai susijusios. Siekdami veiksmingai jas spręsti, nebegalime veikti atskirai. Turime elgtis atsakingai, vadovaudamiesi supratimu, kad tik veikdami kartu galime išspręsti mums iškilusius iššūkius. Nusiginklavimas reikšmingai prisidėtų prie šio proceso.

Nusiginklavimas, sakė kardinolas, turi apimti ne tik masinio naikinimo ginklų atsisakymą, bet taip pat kovą su neteisėta prekyba lengvaisiais ginklais, sunkiai žalojančių šaudmenų, kasetinių bombų ir skeveldrinių minų uždraudimą. Pasak kardinolo, nusiginkluoti – tai nereiškia nesirūpinti saugumu. Reikia negailint pastangų ugdyti gyvybės, taikos, rūpinimosi vieni kitais kultūrą. Vėlgi, kaip tik pandemija parodė, koks pavojingas yra kelias, vedantis į tautinį ar individualų egoizmą. Kardinolas paminėjo daug kartų iš popiežiaus Pranciškaus lūpų girdėtus žodžius, kad iš visų krizių žmonės išeina geresni arba blogesni. Pandemija, be viso blogio, sukūrė ir puikią galimybę peržiūrėti tarptautinės bendruomenės gyvenimo prioritetus. Neturėtume jos iššvaistyti. (JM / Vatican News)

2021 kovo 23, 18:01