Paieška

Dvi italės Neturtėlių seserų kongregacijos vienuolės, 1995 metais Kongo Demokratinėje Respublikoje mirusios nuo ebolos Dvi italės Neturtėlių seserų kongregacijos vienuolės, 1995 metais Kongo Demokratinėje Respublikoje mirusios nuo ebolos 

Nauji Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

Nauji kongregacijos dekretai skelbia apie keturių dvasininkų, įskaitant vieną arkivyskupą, ir Afrikoje 1995 metais nuo ebolos epidemijos mirusių trijų seserų vienuolių krikščioniškųjų dorybių herojiškumą.

Trys vienuolės, garbingosios Dievo tarnaitės s. Annelvira Ossoli, s. Vitarosa Zorza ir s. Danielangela Sorti, Neturtėlių seserų kongregacijos misionierės, 1995 m. Kongo Demokratinėje Respublikoje slaugė ebola sirgusius ligonius, užsikrėtė šiuo virusu ir mirė. Prieš keletą savaičių kongregacija patvirtinto kitų trijų tos pačios seserų kongregacijos vienuolių – s. Floralba Rondi, s. Clarangela Ghilardi ir s. Dinarosa Belleri – dorybių herojiškumą.

Visos šešios mirė kelių savaičių laikotarpiu – nuo balandžio 24 iki gegužės 28 d. – Kikvite, ten jos buvo ir palaidotos. 1995 metais Ebolos protrūkis Konge per tris mėnesius nusinešė 244 gyventojų gyvybes, įskaitant minėtų šešių italių vienuolių.

Neturtėlių seserų kongregacija įsteigta XIX amžiaus antroje pusėje Italijos Bergamo mieste. Jos steigėjas kun. Luigi Maria Palazzolo jau 1963 metais paskelbtas Bažnyčios palaimintuoju. Simboliška, jog beatifikacija įvyko šv. Juozapo iškilmės dieną, kovo 19-ąją. Prieš porą metų popiežius Pranciškus 2015 metais patvirtino antrąjį stebuklą, įvykusį palaimintojo L. M. Palazzolo užtarimu. Tai atvėrė kelią jo skelbimui šventuoju. Tačiau kanonizavimo iškilmės, turėjusios įvykti 2020 metais Romoje, atidėtos dėl koronaviruso pandemijos.

Kiti keturi dekretai, kuriuos popiežius patvirtino kovo 17 dieną audiencijoje Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektui, susiję su dviejų diecezinių kunigų, pranciškonų konventualų dvasininko ir XVIII amžiaus ganytojo iš Sicilijos, Monrealės arkivyskupo Mercurio Maria Teresi beatifikacijos procesais.

Iš Čefalu (Sicilija) kilęs M.M. Teresi vadinamas Sicilijos apaštalu – jis per keturis dešimtmečius apkeliavo Sicilijos vyskupijas, visur skelbė Evangeliją, katekizavo vargdienius, rašė tikėjimo ir teologijos klausimais. Garsas apie jo aktyvų evangelizavimą ir gyvenimo šventumą pasiekė Dviejų Sicilijų karaliaus Ferdinando I ir popiežiaus Pijaus VII ausis. Pirmasis patenkino Teresio prašymą leisti jėzuitams vėl veikti Sicilijoje ir atkurti 1775 metais panaikintą Monrealės arkivyskupiją (Palermo provincijoje), antrasis jį paskyrė Monrealės arkivyskupu metropolitu. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 18, 14:02