Paieška

Mišios Tarptautinės rasinės diskriminacijos panaikinimo dienos proga Mišios Tarptautinės rasinės diskriminacijos panaikinimo dienos proga  

Mišios prieš diskriminaciją

Šeštadienį Vatikano atstovai ir diplomatai meldėsi už visų diskriminacijos formų, visų prima rasinės diskriminacijos, šalinimą. Mišias Šventojo Kaliksto rūmuose, kurioms vadovavo kardinolas Peteris Turksonas, surengė Argentinos ambasada prie Šventojo Sosto ir kardinolo vadovaujama Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Homiliją pasakė dikasterijos sekretorius kun. A. Zampini.

Augusto Zampini komentavo V gavėnios sekmadienio liturgijos Evangelijos skaitinį, kuriame pasakojama apie atėjusius Jėzaus pamatyti graikus – jo asmeniu besidominčius pagonis. Jėzus apie jį klausiantiesiems atsako į žemę krentančio ir apmirštančio kviečių grūdo įvaizdžiu: „Jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, jis duos gausių vaisių“.

Pasak pamokslininko, jei norime pamatyti Jėzų, turime matyti aplink mus nukritusius kviečių grūdus – t. y. ligonius, vargšus, skriaudžiamus ir engiamus žmones, skurdo, piktnaudžiavimo, smurto ir diskriminavimo, ypač rasinio diskriminavimo, aukas. Pamatydami juos ir jų kentėjimą galime artimai susisieti su nukryžiuotu ir prisikėlusiu Jėzumi.

Kunigas ragino visais būdais siekti, kad žmonės, gaubiami baisos tamsos, tokios kaip rasizmas, galėtų iškilti į kitokio gyvenimo šviesą. Jis meldė Dievą, kad per susitikimus su Jėzumi galėtume sudaiginti gyvenimo grūdą ir kad jis duotų gausių vaisių kitiems.

Jis prisiminė popiežiaus žodžius iš enciklikos „Fratelli tutti“, jog rasizmas yra virusas, kuris lengvai kinta, neišnyksta, o slepiasi ir lieka grėsmingas.

Kad išgytume nuo rasizmo viruso mums reikia susitikimo kultūros, kuri vadovaujasi pagarba žmogaus orumui, nes visi esame broliai ir seserys, to paties Dievo Tėvo vaikai, sakė kun. Augusto Zampini.

Jis aiškino, jog Bažnyčios, kaip Jėzaus mokinių bendruomenės, pamatinis vaidmuo visuomet buvo palengvinti žmonėms susitikimą su Dievu, parodant, kur jis gyvena šiame pasaulyje.

Norėdami jį surasti kitos kultūros, rasės ar kalbos, bet tos pačios kilmės, kraujo ir likimo bendruomenėje turime atsisakyti smerkimo ar viršenybės laikysenos ir ugdyti nuolatinio atleidimo ir tarnystės kitiems laikyseną, ypač labiausiai pažeidžiamų visuomenės narių atžvilgiu, patikino pamokslininkas.

Mišios prieš diskriminaciją aukotos tarptautinės rasinės diskriminacijos panaikinimo dienos, minimos kovo 21-ąją, proga. Jose, be kitų, dalyvavo ambasadų prie Šventojo Sosto diplomatai. Argentinos ambasadorė skaitė pirmąjį Mišių skaitinį, Salvadoro ambasadorius, einantis Lotynų Amerikos diplomatų dekano pareigas, giedojo psalmę, o Panamos ambasadorius skaitė antrąjį Mišių skaitinį. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 22, 13:18