Paieška

Dantės minėjimui – išskirtinė Apaštalinės bibliotekos iniciatyva

Popiežiškoji kultūros taryba paskelbė didžio poeto Dantės Aligjerio, gyvenusio XIII–XIV amžių sandūroje, minėjimo programą, skirtą VII amžių nuo mirties sukakčiai. „Dieviškosios komedijos“ autorius yra pelnytai vadinamas dabartinės italų kalbos tėvu, jo kūryba, kurioje dera savojo laiko istorinės detalės, simbolizmas ir laiko ribas pranokstantis egzistencializmas, priskiriama bendrajam Vakarų kultūros paveldui.

Kovo 25 dieną paskelbtas popiežiaus Pranciškaus apaštalinis laiškas Candor lucis aeternae, kuriame pristatomos Dantės gyvenimo ir jo literatūrinių personažų kelionės, kurias iš tiesų galima laikyti vienos kelionės aspektais. Šioje kelionėje apmąstomi žmogaus sielos troškimai ir tai, kas galiausiai juos nuramdo, – Meilės, kuri yra Dievas, atradimas. 

Kovo 25 dieną Dantės minėjimai prasidėjo visoje Italijoje ir visose poeto paveldui skirtose draugijose – šią dieną pagrindinis „Dieviškosios komedijos“ personažas pradėjo savo kelionę, šią dieną, primenama popiežiaus laiške, pagal senąjį Florencijos kalendorių, buvo minima metų pradžia, sutampanti su Jėzaus Kristaus įsikūnijimu – Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilme. Dantės paveldas yra bendražmogiškas, bet taip pat krikščioniškas, giliai susijęs su tikėjimo ir Dievo paieškomis. Todėl, pasak Pranciškaus, poeto minėjime negalėjo pritrūkti Bažnyčios balso. 

Popiežiaus laišku pradėtas Dantės minėjimas tęsiamas kitomis Šventojo Sosto iniciatyvomis, kurias rengia ir koordinuoja Popiežiškosios kultūros tarybos įsteigtas specialus mokslinis komitetas, kuriam vadovauja kardinolas Gianfranco Ravasi, Tarybos pirmininkas. 

Viena iš tokių iniciatyvų yra virtuali paroda apie Dantę ir jo kūrybą, parengta iš Apaštalinės Vatikano Bibliotekos turimų manuskriptų, iliustruotų rankraščių – juos galima versti puslapis po puslapio, prisiartinti ir įsižiūrėti į smulkiausias miniatiūrų detales, kuriomis įvairių laikotarpių menininkai perteikė „Dieviškosios komedijos“ personažo kelionę iš pragaro tamsybių į rojaus šviesą. 

„Paroda leis visiems lankytojams ir aistruoliams pirmą kartą pasiekti tiesiai iš savo kompiuterio manuskriptus, senas knygas, raižinius ir medalius, susijusius su Dantės gyvenimu ir kūryba, apimančius laikotarpį nuo XIII amžiaus pabaigos iki XIX amžiaus. Ateinančiais mėnesiais paroda Keliauti kartu su Dante bus nuolatos praturtinama“, – rašoma Popiežiškosios kultūros tarybos kvietime. 

Jame nurodoma, jog netrukus bus parengta kita didaktinė virtuali paroda Dantė Vatikano muziejuose, kuri, kaip sakoma pačiame pavadinime, smalsuoliams leis pamatyti Vatikano muziejų turimus kūrinius, vienaip ar kitaip susijusius su poetu, jo gyvenimu, jo kūryba. 

Gegužės 28 dieną yra numatoma kardinolo Ravasi vieša paskaita „Dantės teologija“. Ji bus skaitoma, jei nesukliudys pandemija, Šv. Kryžiaus bazilikoje Florencijoje. Galima pridurti, kad kardinolas Ravasi iki paskyrimo Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininku buvo Italijoje žinomas kultūrinių temų apžvalgininkas, literatūros ir poezijos žinovas. Kurį laiką kardinolas vadovavo „Dantės namų Romoje“ kultūrinei asociacijai, populiarinančiai Dantės paveldą. 

Birželio viduryje Popiežiškosios kultūros tarybos skyrius „Pagonių kiemas“ ir Popiežiškoji sakraliosios archeologijos komisija pakvies į įtaigų susitikimą Šv. Kaliksto katakombose Romoje. Keturi žinomi aktoriai skaitys ir interpretuos žinomiausius „Dieviškosios komedijos“ puslapius. 

Dantė mirė 1321 metų naktį iš rugsėjo 13 į 14 istoriniame Italijos mieste Ravenoje, ten buvo ir palaidotas. Tad šiame mieste numatyti VII amžių sukakties nuo Dantės mirties minėjimo baigiamieji renginiai. Juose vėl bus galima išvysti kardinolą Ravasi, kuris skaitys dar vieną viešą paskaitą, taip pat vadovaus šventosioms Mišioms. 

Dantės minėjimo renginiai baigsis šių metų lapkričio 25–26 dienomis vyksiančia konferencija Romoje apie didįjį poetą ir jo palikimą, šią konferenciją Popiežiškoji kultūros taryba organizuoja kartu su universitetu „Roma Tre“. (RK / Vatican News)

2021 kovo 26, 14:10