Paieška

„24 valandos Viešpačiui“ vadovas 2021 m. „24 valandos Viešpačiui“ vadovas 2021 m.  

24 valandos Viešpačiui: „Jis atleidžia visas tavo nuodėmes“

Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba paskelbė šių metų atgailos pamaldų „24 valandos Viešpačiui“, vyksiančių kovo 12–13 dienomis, vadovą.

Nors visa žmonija vis dar paveikta tebesitęsiančios pandemijos, popiežius Pranciškus nutarė atgailos aktą „24 valandos Viešpačiui“ šiemet rengti ketvirtojo gavėnios sekmadienio išvakarėse, kovo 12–13 dienomis.

Šių metų „24 valandų Viešpačiui“ tema – posmas iš 103 Psalmės: „Jis (...) atleidžia visas tavo nuodėmes“. Visos parapijos ir krikščioniškos bendruomenės kviečiamos pasirengti pagal Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos vadovą. Jame skelbiamos mintys yra siūlymai, taikytini vietiniams papročiams ir poreikiams, atsižvelgiant į dabartinį istorinį laikmetį.

Pirmojoje dalyje siūlomuose tekstuose tikintieji raginami sąmoningai pasirengti susitikimui su nuodėmklausiu einant individualios išpažinties. Jie tinka ir tuo metu, kai norima asmeniškai arba su dvasios vadovu pasirengti tobulam gailesčiui tuo atveju, kai nėra galimybės prieiti atgailos sakramento.

Antroji dalis skirta tiems atvejams, kai tikintieji gali apsilankyti bažnyčioje ir joje atlikti išpažintį. Maldos ir meditacijos kviečia leistis į Dievo žodžiu paremtą atgailos kelionę. Vadovo turinys taip pat gali būti taikomas katechezėms apie atsivertimo svarbą ir susitaikymo sakramentą. 

Svarbiausia ne mūsų nuodėmės, o Dievo gailestingumas

Popiežiaus maldos intencija kovo mėnesiui irgi skirta atgailos temai. Ją Pranciškus pristatė video žinioje kviesdamas giliau išgyventi išpažintį.

Anot Pranciškaus, „einame išpažinties, kad pagytume, kad išgydytume savo sielą. Per išpažintį atgauname dvasios sveikatą, mūsų varganumą nuplauna gailestingumas. Per išpažintį svarbiausia – ne mūsų nuodėmės, bet Dievo gailestingumas, kuris mums suteikiamas ir kurio mums visada labai reikia. Per išpažintį svarbiausias yra Jėzus, kuris mūsų laukia, išklauso ir atleidžia. Atsiminkite: Dievo širdžiai svarbūs esame mes, o ne mūsų klaidos.“

Popiežius ragino melstis, kad „kuo giliau ir sąmoningiau išgyventume Sutaikinimo sakramentą, taip patirdami begalinį Dievo gailestingumą“. Jis taip pat prašė melstis, kad „Dievas duotų Bažnyčiai gailestingų nuodėmklausių, o ne kankintojų.“

Bažnyčiai reikia gailestingų nuodėmklausių

Pranciškus kalbėjo apie gailestingus nuodėmklausius vasario mėnesį viename sekmadienio vidudienio maldos susitikime. Priminęs, kad „Jėzus nusidėjėliams liudijo švelnumą“, popiežius paragino nuodėmklausius „irgi liudyti nusidėjėliams artumą, atjautą, švelnumą“.

Popiežius sakė: „Yra daug gerų kunigų nuodėmklausių, kurie šitaip stengiasi padėti žmonėms – jie stengiasi patraukti atjauta, švelnumu; jie žino, kad daugelis nuodėmių prislėgtų žmonių jaučiasi lyg nulis. Geri tie nuodėmklausiai, kurie ne mosuoja rykšte, o kantriai laukia penitentų, laukia, kad jie ateitų, būtų išklausyti, kad jiems galėtų paaiškinti, jog Dievas geras, Dievas atlaidus, Dievas visada atleidžia, Dievas nepaliaudamas atleidžia!“

Tai pasakęs, popiežius paprašė plojimu išreikšti padėką gailestingiems nuodėmklausiams. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 11, 15:18