Paieška

Vatikano baudžiamosios teisės pataisos

Antradienį Vatikane buvo paskelbtas popiežiaus Pranciškaus „motu proprio“, kuriuo iš dalies pakeičiami kai kurie Vatikano baudžiamojo kodekso ir baudžiamojo proceso kodekso straipsniai.

Popiežiaus nurodymu Vatikano teisinėje sistemoje atsiranda galimybė sutrumpinti kalėjimo bausmės trukmę už gerą elgesį ir dalyvavimą pataisos ir reintegracijos programose. Kai nuosprendis įsiteisėja, nuteistasis gali suderinti su teisėju reintegracijos programą, įsipareigodamas dirbti visuomenei naudingus darbus arba savanoriauti visuomenei reikalingose srityse. Už gerą elgesį bausmės atlikimo metu ir už dalyvavimą reintegracijos programose bausmė gali būti sumažinama nuo 45 iki 120 dienų per metus.

Kitu popiežiaus „motu proprio“ straipsniu panaikinama teismo „in absentia“ galimybė. Teisiamas asmuo turi dalyvauti teismo posėdžiuose. Jei teisiamasis neatvykta į posėdį dėl rimtų pateisinamųjų priežasčių, teisėjas privalo atidėti posėdį. Tik tuo atveju, kai kaltinamasis sąmoningai atsisako dalyvauti posėdyje, procesas gali vykti dalyvaujant jo advokatui.

Dar vienu popiežiaus „motu proprio“ punktu iš dalies pakeičiama antrosios ir trečiosios instancijos teismo bylų tvarka. Iki šiol giliojo taisyklė, kad tas pats kaltintojas, kuris atstovavo valstybei pirmosios instancijos teisme, negali vykdyti kaltintojo pareigų aukštesnės instancijos bylose. Nuo dabar šis reikalavimas panaikintas. Kaltintojas galės būti tas pats, kita turės būti tik teisėjų kolegijos sudėtis.

Dar viena įvesta naujovė – iš pareigų pasitraukusiems Vatikano teisėjams ir prokurorams paliekamos visos socialinės garantijos, kurias jie turėjo vykdydami tarnybą. (JM / Vatican News)

2021 vasario 16, 14:57