Paieška

Vasario 17-ąją prasideda gavėnia

Šių metų Pelenų trečiadienio popietę nebus popiežiaus vadovaujamų gavėnios liturginį laikotarpį pradedančių tradicinių pamaldų Romos Aventino kalvos bažnyčiose. Mišias su barstymo pelenais apeigomis vasario 17-osios rytą Pranciškus aukos Šv. Petro bazilikoje. Jose dalyvaus tik kelios dešimtys tikinčiųjų, kurie simboliškai atstovaus popiežiaus vadovaujamai Romos vyskupijai ir visai Dievo tautai.

Dėl Pelenų trečiadienio Mišių perkėlimo iš popietės į rytą, tą dieną nebus kassavaitinės bendrosios audiencijos katechezės. Pranešdama apie dėl pandemijos įvestus pakeitimus, Popiežiaus namų prefektūra taip pat informuoja, kad popiežiaus namų pamokslininkas kardinolas Raniero Cantalamessa tradicinius gavėnios penktadienių pamokslus popiežiui ir Romos Kurijos vadovams sakys ne Vatikano rūmų „Redemptoris Mater“ koplyčioje, bet erdvioje Pauliaus VI audiencijų salėje (kaip buvo ir per adventą). Numatytos keturios pamokslininko meditacijos – vasario 26, kovo 5, 12 ir 26 dienomis. Šių metų gavėnios pamokslų tema: „O kuo jūs mane laikote?“ (Mt 16, 15).

Kai kurių pasaulio šalių katalikai pradės gavėnią karantino sąlygomis. Kaip jau informuota, Lietuvoje nuo gavėnios pradžios pradedama švelninti pamaldų su žmonėmis apribojimus. Kitose šalyse pamaldos su žmonėmis ir pandemijos sąlygomis nebuvo nutrauktos. Nepriklausomai nuo įvairiose šalyse esančios konkrečios situacijos, koronaviruso sukelta sveikatos krizė, kaip visose srityse, taip ir liturginiame kontekste reikalauja didesnio atidumo. Dėl to Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė ypatingas taisykles, kurių kunigai turėtų laikytis vasario 17-ąją per barstymo pelenais apeigas.

Palaiminęs pelenus ir apšlakstęs juos švęstu vandeniu, kunigas kreipiasi į tikinčiuosius ir visiems kartu tik vieną kartą taria Romos mišiole numatytą formulę: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ arba „Atsimink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“. Po to kunigas dezinfekuojasi rankas, užsideda veidą ir nosį dengiančią kaukę ir, jau nieko netardamas, pabarsto pelenais galvas prie jo prieinančių žmonių arba pats prie jų prieidamas. (JM / Vatican News)

2021 vasario 13, 13:26