Paieška

Vakcinavimas Vatikane. Suderinti sveikatos apsaugą ir pasirinkimo laisvę

Nors Vatikane sklandžiai vykstanti skiepijimo nuo COVID-19 kampanija jau eina į pabaigą – popiežius Pranciškus ir popiežius emeritas Benediktas XVI, taip pat dauguma Vatikano darbuotojų ir jų šeimų narių jau gavo abi skiepų dozes, – ketvirtadienį tarptautinės žiniasklaidos portaluose pasirodė žinių, kad Vatikane skiepijimasis esąs privalomas, o atsisakantiesiems gresia netekti darbo. Ketvirtadienio vakarą paaiškinimą šiuo klausimu paskelbė Vatikano gubernatūra, atsakinga už valstybės vidaus reiklus.

Vatikano valstybės gubernatūros vadovas vasario 8 d. paskelbė potvarkį, kuriuo buvo atnaujintos normos, galiojančios Vatikano valstybėje dabartinės sveikatos krizės sąlygomis, kuriomis siekiama garantuoti Vatikano miesto valstybės piliečių, gyventojų ir visos dirbančiųjų bendruomenės sveikatą ir gerovę. Tarp potvarkyje nurodytų priemonių sakoma, kad skiepijimas nuo COVID-19 gali būti laikomas privalomu tam tikruose kontekstuose: visų pirma ten, kur dirbama su kitais, kur bendraujama su pašaliniais žmonėmis. Dėl to laisvanoriško vakcinavimo programoje turi būti atsižvelgiama į riziką, kad kiekvienas atsisakymas pasiskiepyti gali kelti pavojų ir atsisakančiajam asmeniui, ir kitiems žmonėms bei visai darbo aplinkai. Dėl šios priežasties, siekiant apsaugoti bendruomenę, gali būti nuspręsta tų asmenų, kurie ne dėl sveikatos priežasčių atsisako skiepytis, atžvilgiu taikyti priemones, kurios sumažintų pavojų bendruomenei, bet kartu leistų rasti alternatyvius būdus jiems atlikti savo darbą.

Gubernatūros notoje paaiškinta, kad atsisakančiųjų skiepytis atžvilgiu taikomos nuo 2011 m. galiojančios normos, susijusios su asmens orumo ir pagrindinių teisių apsauga, kurios galioja priimant darbuotojus į darbą ir periodiškai tikrinant sveikatą įdarbinimo laikotarpiu. Tad tų pačių taisyklių taikymas ir vakcinavimo atveju jokiu būdu neturi sankcijos ar bausmės pobūdžio, bet šitaip siekiama lanksčiai ir proporcingai užtikrinti pusiausvyrą tarp bendruomenės apsaugos ir individo pasirinkimo laivės, nesiimant jokių represijų prieš darbuotojus. (JM / Vatican News)

2021 vasario 19, 11:53