Paieška

„Tutela minorum“ – maldos diena Bažnyčioje

Penktadienį, vasario 19-ąją, minima Maldos diena už seksualinių nusikaltimų aukas. Maldos dienos minėjimui ypatingą dėmesį skiria „Tutela minorum“, popiežiaus Pranciškaus įsteigta Popiežiškoji nepilnamečių apsaugos komisija. Šių metų Maldos dieną komisija pristatė internetinėje svetainėje. Bažnyčia Lenkijoje pirmąjį gavėnios penktadienį paskelbė Maldos ir atsiteisimo už nepilnamečių išnaudojimo nuodėmę diena.

Asmenys, patyrę išnaudojimą, turi teisę reikalauti, kad juos ilgame ir sudėtingame gijimo kelyje lydėtų visos bažnytinės bendruomenės dvasinė parama, pareiškė Wojciechas Polakas, Lenkijos primas, einantis Lenkijos vyskupų konferencijos delegato vaikų ir jaunimo apsaugai pareigas.

Pranciškaus paraginti, mes solidaria malda, pasninku ir kitais atgailos darbais, be būtinos psichologinės paramos nukentėjusiems, teisinių ir baudžiamųjų priemonių prieš išnaudotojus, ugdymo ir socialinės prevencijos, kad tokie nusikaltimai daugiau nesikartotų, kaip bažnytinė bendruomenė turime taip pat stoti Dievo akivaizdon maldos ir atgailos dvasioje ir pastoraciniais veiksmais, – pareiškė Wojciechas Polakas, Gniezno arkivyskupas.

2016 metų vasario mėnesį Popiežiškosios nepilnamečių apsaugos komisijos plenarinės asamblėjos nariai nutarė įsteigti metinę Maldos dieną už seksualinių nusikaltimų aukas ir paprašė popiežiaus leidimo. Popiežius Pranciškus pritarė ir nurodė visoms vyskupų konferencijoms, parinkus savo kraštui ar teritorijai tinkamą datą, paminėti Maldos dieną už seksualinių nusikaltimų aukas. Įvairių maldos pavyzdžių siūlo portalas „tutelaminorum.org“. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 18, 14:21