Paieška

Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas prie ESBO mons. Janusz S. Urbańczyk Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas prie ESBO mons. Janusz S. Urbańczyk 

Šventasis Sostas pasisako už didesnį moterų įgalinimą

Nuolatinis Šventojo Sosto atstovas prie Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos pabrėžia didesnio ekonominio moterų įgalinimo svarbą skatinant globalų saugumą, stabilumą ir tvarią plėtrą.

Šventojo Sosto nuolatinis atstovas Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijoje (ESBO) mons. Janusz Urbańczyk pakvietė labiau moteris tiek profesinėje, tiek ir visuomeninėje srityje, tuo pat metu ragindamas ESBO ekonomikos ir aplinkos forumą apsvarstyti tai 2021 m. darbotvarkėje.

Šios savaitės pradžioje kalbėdamas parengiamajame susitikime prieš 29-ąjį ESBO ekonomikos ir aplinkos forumą, mons. J. Urbańczyk pabrėžė būtinumą saugoti ir skatinti tikrąją kiekvieno žmogaus  lygybę, paminėdamas, kad moterų ir vyrų papildomumo principas yra svarbus prioritetas Šventajam Sostui.

Mons. J. Urbańczyk atkreipė dėmesį į daugybę diskriminacijos formų, kurios žeidžia moterų orumą ir pašaukimą profesinėje srityje. Jis pastebėjo, kad moterų prerogatyvos neteisingai pristatomos, jos nustumiamos į visuomenės pakraštį ir sumenkinamos iki vergystės statuso.

Cituodamas popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius iš „Laiško moterims“, mons. J. Urbańczyk akcentavo būtinybę pasiekti tikrą lygybę visose srityse – vienodos atlygio sąlygos už tokį patį darbą, dirbančių motinų apsauga, skaidrios karjeros galimybės, vienodos sutuoktinių teisės ir pareigos kaip demokratinės valstybės piliečių.

Pasak monsinjoro, didesnis moterų įgalinimas ekonomikos ir politikos srityse bei aktyvesnis dalyvavimas visuomeniniame gyvenime neabejotinai prisidės prie stipresnės taikos ir saugumo tiek visuomenėje, tiek pamatinėje visuomenės lastelėje – šeimoje.

Mons. J. Urbańczyk paminėjo ir neigiamą COVID-19 pandemijos poveikį moterų galimybėms darbo rinkoje. Jis atkreipė dėmesį, kad dažnai moterys pirmiau nei vyrai netenka darbo, ypač jei dirba darbą, kuris prastai apmokamas ar nelegalus, neužtikrinantis finansinio ir socialinio saugumo. Monsinjoras paminėjo ir nuotolinio mokymosi naštą, kuri dažniau gula ant moterų pečių.

Apžvelgdamas šias aplinkybes, mons. J. Urbańczyk ragina skatinti papildomumo principu grįstą moterų ir vyrų bendradarbiavimą, pridurdamas, kad moterų įgalinimas kiekvienoje srityje ne tik sustiprins pačias moteris, bet ir saugumą, stabilumą, tvarią plėtrą. (DŽ / Vatican News)

2021 vasario 19, 13:41