Paieška

Vyskupas Joseph Maria Bonnemain Vyskupas Joseph Maria Bonnemain 

Popiežius paskyrė naują Šveicarijos Kūro vyskupą

Pirmadienį Vatikane paskelbta, kad popiežius Pranciškus naujuoju Šveicarijos Kūro vyskupu paskyrė Josephą Marie Bonnemainą, priklausantį „Opus Dei“ prelatūrai, iki šiol ėjusį šios vyskupijos teismo vikaro ir kapitulos kanauninko pareigas.

Kūro vyskupija, kaip viena iš nedaugelio pasaulio vyskupijų, turi teisę pati rinkti savo vyskupą. Pagal nuo seno galiojančią tvarką, popiežius pasiūlo tris kandidatus, iš kurių kapitulos kanauninkai patys išsirenka vyskupą. Šį kartą kapitulos rinkimų metu nė vienas kandidatas negavo reikiamos daugumas, dėl to naują vyskupą paskyrė popiežius.

Naujasis Kūro vyskupas Joseph Marie Bonnemain gimė 1948 m. Ciuricho universitete 1967 m. jis baigė medicinos studijas, tačiau vėliau įstojo į kunigų seminariją ir 1978 m. buvo įšventintas „Opus Dei“ prelatūros kunigu. Per daugiau kaip keturis dešimtmečius jis tarnavo kaip Kūro vyskupijos tribunolo teisėjas, ligoninės kapelionas Ciuriche, Šventojo Sosto delegacijos narys Pasaulio sveikatos organizacijoje Ženevoje. Šveicarijos vyskupų konferencijoje vadovavo seksualinio išnaudojimo atvejų tyrimo komisijai.

Kūro vyskupija beveik dvejus metus neturėjo vyskupo. Anksčiau šiai vyskupijai vadovavęs vyskupas Vitus Huonder dėl amžiaus atsistatydino 2019 m. gegužės mėnesį. Pagal šimtmečių senumo tradiciją, prasidėjo naujo vyskupo rinkimų procedūra: popiežius pasiūlė tris kandidatus, o iš 22 kanauninkų susidedanti kapitula iš jų turėjo išsirinkti vyskupą. Nė vienam kandidatui negavus daugumos, naują vyskupą paskyrė popiežius. Vyskupu popiežiaus paskirtas Joseph Marie Bonnemain buvo vienas iš siūlomų trijų kandidatų.

Kūro vyskupijos istorija siekia šeštąjį amžių. Dabartinėje vyskupijos teritorijoje gyvena daugiau nei 2 milijonai žmonių, iš kurių beveik 700 tūkst. yra katalikai. Vyskupija turi daugiau nei 300 parapijų ir 150 misijų stočių, daugiau kaip 500 kunigų, tris dešimtis kunigystei besirengiančių seminaristų. Šveicarijos vyskupijos nesudaro savarankiškos bažnytinės provincijos, bet visos yra tiesiogiai pavaldžios Šventajam Sostui. (JM / Vatican News)

2021 vasario 15, 15:39