Paieška

Luis Marin, O.S.A. ir Nathalie Becquart, XMCJ Luis Marin, O.S.A. ir Nathalie Becquart, XMCJ 

Popiežius papildė Sinodo sekretoriatą dviem naujais vadovais

Dvasininkas iš Ispanijos ir vienuolė iš Prancūzijos bus artimiausi Sinodo generalinio sekretoriaus kardinolo Mario Grecho padėjėjai. Iš Madrido kilęs 59 metų augustinų vienuolis t. Luis Marín de San Martín ir iš Fontenblo kilusi 52 metų ksaveriečių kongregacijos vienuolė ses. Nathalie Becquart šeštadienį popiežiaus paskirti Vyskupų sinodo generalinio sekretoriato pasekretoriais. Luis Marín de San Martín taip pat nominuotas tituliniu vyskupu.

Pasak kardinolo M. Grech, dviejų pasekretorių, ypač moters, paskyrimas į vadovaujančius sekretoriato postus – labai svarbus žingsnis, sustiprinsiantis Sinodo sekretoriato veiklą ir paskatinsiantis sinodišką ir misionierišką Bažnyčios įsipareigojimą.

Sinodo generalinio sekretoriato pasekretorė ses. Nathalie Becquart, XMCJ, ignaciškojo dvasingumo ksaveriečių seserų – Jėzaus Kristaus misionierių – kongregacijos vienuolė, nuo 2019 metų ėjo Sinodo sekretoriato patarėjos pareigas, yra buvusi Prancūzijos vyskupų konferencijos jaunimo evangelizavimo ir pašaukimų tarnybos direktorė ir Europos pašaukimų tarybos prie Europos Vyskupų konferencijų tarybos (CCEE) vicepirmininkė. Ses. N. Becquart aktyviai dalyvavo 2016–2018 metais rengiant jaunimo sinodą Romoje ir buvo šio sinodo stebėtoja.

Ses. Nathalie Becquart, XMCJ, skyrimas konkrečiai primena, kad sinodinėje kelionėje Dievo tautos balsui skirta aiški vieta ir kad nepaprastai svarbu rasti būdą, kaip joje paskatinti veiksmingą visų krikštytųjų dalyvavimą, Vatican News sakė kardinolas M. Grech, samprotaudamas apie daugelio Sinodo tėvų išsakytą įsitikinimą, jog būtina, kad visa Bažnyčia susimąstytų apie moterų vaidmenį ir vietą joje. Popiežius Pranciškus daug kartų atkreipė dėmesį į moterų dalyvavimo atpažinimo ir sprendimo procesuose svarbą. Su ses. N. Becquart paskyrimu Sinodo sekretoriato pasekretore ir galimybe jai dalyvauti turint balsavimo teisę moterims buvo plačiau atvertos durys, patikino kardinolas M. Grech.

Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius pasidžiaugė ir augustinų vienuolio, t. Luiso Maríno de San Martíno, O.S.A., paskyrimu į šias pareigas. Kunigas t. L. Marín de San Martín, nuo 2013 metų augustinų ordino dvasingumo instituto vadovas ir dėstytojas, yra daugelio teologinių veikalų ir straipsnių autorius, rekolekcijų vadovas, ilgametis augustinų ordino archyvaras, buvęs augustinų Ispanijos provincijos patarėjas ir klebonas Madrido parapijose.

Pasak kardinolo M. Grecho, t. Luis Marín de San Martín yra įgijęs didelę patirtį bendruomeninių spendimų procesų metu ir gerai išmano Vatikano II Susirinkimą, dėl to jo sukauptos žinios padės visuomet prisiminti sinodiškosios kelionės šaknis.

Turime išbandyti naują sinodiško vadovavimo stilių, kuriam būdingas mažiau klerikalinis ir hierarchinis tarnavimas, sakė Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius.

Du nauji pasekretoriai – nominuotas vyskupas Luis Marín de San Martín ir ses. Nathalie Becquart – pakeičia arkivyskupą Fabio Fabene, kurį popiežius neseniai paskyrė Šventųjų skelbimo kongregacijos sekretoriumi. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 06, 13:05