Paieška

Popiežius nurodė papildyti liturginį kalendorių

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė du dekretus, kuriais, popiežiaus Pranciškaus nurodymu, įvesti keli papildymai į Katalikų Bažnyčios Visuotinį Romos kalendorių.

Pirmuoju dekretu pakeičiamas liepos 29-ąją švenčiamo šv. Mortos liturginio minėjimo pavadiniams. Nuo dabar tą dieną bus švenčiamas Mortos, Marijos ir Lozoriaus minėjimas.

Antruoju dekretu į Visuotinį Romos kalendorių įvedami trijų Bažnyčios mokytojų neprivalomi minėjimai: šv. Grigaliaus Narekiečio (vasario 27 d.), šv. Jono Aviliečio (gegužės 10 d.) ir šv. Hildegardos Bingenietės (rugsėjo 17 d.).

2021 vasario 02, 15:24