Paieška

Popiežius ir Gyvybės akademijos pirmininkas arkivyskupas Vicenzo Paglia Popiežius ir Gyvybės akademijos pirmininkas arkivyskupas Vicenzo Paglia  

Popiežiškoji gyvybės akademija: suprasti dabartinio meto iššūkius

Popiežiškoji gyvybės akademija turi gerai suprasti šiuolaikinės visuomenės gyvenimą: to reikalauja dabartinių laikų iššūkiai ir ištikimybė Akademijai suteikiam mandatui, sakė Popiežiškosios gyvybės akademijos pirmininkas arkivyskupas Vincenzo Paglia, atidarydamas akademikams skirtą seminarą, kuris vyko internete antradienio, vasario 16-osios, popietę.

Arkivyskupas Paglia informavo apie pasirengimus Popiežiškosios gyvybės akademijos asamblėjai, kuri įvyks rugsėjo 27–29 d. Jos tema: „Visuomenės sveikatos būklė pasaulyje COVID-19 kontekste“. Pasitelkus tarptautinius ekspertus bus siekiama susidaryti išsamią ateities po pandemijos viziją, kad būtų galima megzti kūrybingą ir visuomenei naudingą mokslo pasaulio ir bažnytinės bendruomenės dialogą.

Toliau nuotoliniu būdu vykusiame seminare kalbėta apie popiežiaus Pranciškaus enciklikas „Laudato si’“ ir „Fratelli tutti”. Joms buvo skirti trys pranešimai: pirmasis – teologinė refleksija, kitu du buvo skirti ekologiniams aspektams. Pirmajame pranešime teologė Therese Lysaught iš Čikagos Lojolos universiteto atkreipė dėmesį į abiejose enciklikose popiežiaus Pranciškus plėtojamą Trejybės slėpiniu grindžiamą antropologiją, kurios sferai priklauso tokie reiškiniai ir vertybės, kaip atvirumas, svetingumas, džiaugsmas, dialogas, pažeidžiamumas, meilė, rūpestis, tarpusavio ryšiai. Antrojoje kalboje prof. Felixas Löwensteinas iš Vokietijos kalbėjo apie naujausiame Bažnyčios socialiniame mokyme keliamus su biologine įvairove susijusius klausimus. Panašia tema kalbėjo ir egiptietis profesorius Mouniras Faragas, labiau akcentavęs popiežiaus enciklikose iškeltus, o pandemijos dar labiau išryškintus, tarpusavio priklausomybės ir atsakomybės ryšius.

Susitikimo pabaigoje arkivyskupas V. Paglia pabrėžė teologinės ir mokslinės refleksijos svarbą, intelektualų, humanistų ir mokslininkų atsakomybę epochinių pokyčių akivaizdoje. Diskusija šiais klausimais bus tęsiama ir rudenį numatytoje Popiežiškosios gyvybės akademijos plenarinėje sesijoje. (JM / Vatican News)

2021 vasario 17, 13:26