Paieška

Serbijos patriarchas Porfirijus Serbijos patriarchas Porfirijus 

Kardinolas K. Koch pasveikino naują Serbijos patriarchą Porfirijų

Serbijos Ortodoksų Bažnyčios vyskupų taryba vasario 18 dieną išrinko naują patriarchą. 59 metų Porfirijus Peričius, Zagrebo ir Liublianos metropolitas, išrinktas vietoj patriarcho Ireniejaus, mirusio 2020 metų lapkričio 20 d.

46-asis Serbijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchas per krikštą gautą Prvoslavo vardą 1985 metais pakeitė vienuolišku Porfirijaus vardu. 1999 metais Serbijos vyskupų taryba jį išrinko  tituliniu vyskupu ir Bačkos vyskupijos vikaru. 2010 metais jam pavesta įsteigti Serbijos kariuomenės kapelianiją ir jai vadovauti. 2014 metais Porfirijus išrinktas Zagrebo ir Liublianos metropolitu. Nuo 2017 iki 2019 metų jis buvo Serbijos Ortodoksų Bažnyčios šventojo Sinodo narys.

Patriarcho rinkimai įvyko Serbijos Bažnyčios įsteigėjo Šv. Savos šventovėje Belgrade. Juose dalyvavo visi balsavimo teisę turintys Serbijos vyskupų tarybos nariai. Trys vokai su trijų daugiausiai balsų surinkusių kandidatų vardais buvo sudėti į Evangelijos knygą, pasitikint, kad patriarcho rinkimus nulemia ne žmonių, o Dievo valia. Laikantis tradicijos, tam įgaliotas asmuo iš Evangelijos knygos ištraukė tik vieną voką, kurį atidarius paskelbta, kad naujuoju patriarchu išrinktas Porfirijus.

Dieną po rinkimų, vasario 19-ąją, Porfirijus iškilmingai užėmė patriarcho sostą Šv. Mykolo arkangelo katedroje Belgrade. Iškilmėje, be Serbijos Bažnyčios, valstybės atstovų ir kitų svečių, dalyvavo Šventojo Sosto apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luciano Suriani ir Belgrado katalikų arkivyskupas Stanislavas Hočevaras.

Kardinolas Kurt Koch, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas, laišku pasveikino naują Serbijos patriarchą ir išreiškė viltį, kad bus tęsiamas Šventojo Sosto ir Serbijos Ortodoksų Bažnyčios bendradarbiavimas, kuris su ankstesniais patriarchais buvo vaisingas, ir kad bus galima dar labiau sutvirtinti įsipareigojimą plėtoti santykius tarp abiejų Bažnyčių.

K. Koch palinkėjo, kad būtų galima kartu toliau darbuotis įvairiose bažnytinio ir kultūrinio gyvenimo sferose per dialogą, kurio galutinis tikslas yra pagrindinio mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus troškimo – visų jo mokinių visiškos bendrystės – įgyvendinimas.

„Šventoji Dvasia tesuteikia jums visas malones Serbijos tikinčiųjų kaimenės gerovei ir teoadaro galimą katalikų ir ortodoksų bendrą Evangelijos liudijimą, „kad pasaulis įtikėtų“ (Jn 17, 21)“, palinkėjo Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas sveikindamas naują Serbijos patriarchą – Pečo arkivyskupą ir Belgrado-Karlovcų metropolitą Porfirijų. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 20, 09:23