Paieška

Popiežius 2020 m. Didijį penktadienį Popiežius 2020 m. Didijį penktadienį 

Kaip švęsti Didžiosios Savaitės liturgiją pandemijos sąlygomis?

Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija trečiadienį, vasario 17 d., notoje aptarė Didžiosios savaitės apeigų tvarką koronaviruso pandemijos laikotarpiu, priminė vyskupams ir vyskupų konferencijoms prieš metus paskelbtas gaires, prašė jų laikytis atsižvelgiant į konkrečias situacijas jų kraštuose ir pasiūlė parengti liturginius vadovus, kurie padėtų melstis šeimoje ir individualiai.

Kongregacijos vadovybė patikino, jog COVID-19 pandemijos iššūkis atnešė daugelį pasikeitimų ne tik žmonių gyvenimui, bet ir įprastiniam būdui švęsti liturgiją.

Mišioluose paskelbtos normos ir taisyklės, skirtos „normaliems laikams“, negali būti visiškai pritaikytos tokiais nepaprastais krizės laikotarpiais, kaip dabartinis, sakoma kardinolo Roberto Sarah, kongregacijos prefekto ir Arthuro Roche, kongregacijos sekretorius, notoje. Jie priminė vyskupams, jog būdami atsakingi už savo Bažnyčios liturginį gyvenimą, jie turi imtis išmintingų sprendimų, kad liturginės apeigos būtų vaisingos Dievo tautai ir užtikrintų jiems pavestų sielų gerovę gerbiant visų sveikatą ir vykdant už bendrą gėrį atsakingųjų paskelbtas normas.

Notoje primintas 2020 metų kovo 25 dieną popiežiaus Pranciškaus pavedimu paskelbtas kongregacijos dekretas dėl Didžiosios savaitės liturginių apeigų, nurodyta, kad jis galioja ir šių metų Didžiosios savaitės liturgijoms, vyskupams siūloma vėl perskaityti dekreto tekstą prieš darant spendimus dėl būsimų velykinių liturginių apeigų, kurių turės imtis atsižvelgdami į padėtį savo krašte.

Daugelyje kraštų vis dar taikomi griežti apribojimai, dėl kurių negalimas tikinčiųjų dalyvavimas pamaldose bažnyčioje, nors kai kuriuose imama grįžti prie normalesnio kultūrinio gyvenimo sąlygų, sakoma notoje.

Pasak kongregacijos, socialiniai tinklai labai padėjo dvasininkams palaikyti artumo ryšį su bendruomenėmis pandemijos laikotarpiu, tačiau šalia teigiamų rezultatų buvo ir problemiškų situacijų. Todėl kongregacija pasiūlė pirmumą skirti vyskupo vadovaujamų apeigų transliacijoms, kartu padrąsinant, kad į bažnyčią nueiti negalintys tikintieji stebėtų diecezines apeigaskaip vienybės ženklą. Visose apeigose, suderinus su Vyskupų Konferencijų sprendimais, būtina skirti ypatingą dėmesį tam tikriems liturginiams momentams ir ypatingiems veiksmams, laikantis sveikatos apsaugos reikalavimų.

Krizmos Mišios, reikalui esant, gali būti atidėtos į kitą, tinkamesnę, dieną. Verbų sekmadieniui, Didžiajam ketvirtadieniui, Didžiajam penktadieniui ir Velyknakčio budėjimui galioja pernykščių metų nurodymai, sakoma notoje.

Kardinolas R. Sarah ir arkivyskupas A. Roche užtikrino, jog supranta, kad dvasininkams ir pasauliečiams tikintiesiems ne visuomet lengva priimti paskelbtus sprendimus, tačiau jų reikia siekiant užtikrinti, kad šventųjų slėpinių šventimas būtų kuo veiksmingesnis bendruomenėms, saugant bendrąjį gėrį ir visuomenės sveikatą. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 17, 13:45