Paieška

2020 m. Kristaus krikšto sekmadienio Mišios 2020 m. Kristaus krikšto sekmadienio Mišios 

Šiemet Vatikane nebus tradicinio kūdikių krikšto

Ateinantį sekmadienį, sausio 10-ąją, Bažnyčia minės Kristaus krikštą. Šia švente užbaigiamas Kalėdų metas ir pereinama į eilinį liturginį laikotarpį. Jo pirmasis etapas truks penkias su puse savaitės, o vasario 17-ąją, Pelenų trečiadienį, prasidės gavėnia.

Kristaus krikšto šventės dieną paprastai popiežius krikštydavęs kūdikius – Vatikano darbuotojų naujagimius. Kristaus krikšto sekmadienio Mišias popiežius aukodavęs garsiojoje Vatikano rūmų Siksto koplyčioje ir jų metu pakrikštydavęs po keliolika, kartais ir daugiau kaip dvidešimt kūdikių. Šiemet dėl pandemijos kūdikių krikšto apeigų atsisakyta. Kristaus krikšto sekmadienį popiežius Mišias aukos privačiai, savo koplyčioje, o vidudienį iš Vatikano rūmų bibliotekos bus transliuojama popiežiaus vadovaujama „Viešpaties Angelo“ malda.

2021 sausio 05, 14:05