Paieška

Pradėjo darbą Šveicarų gvardijos mokykla

Šiais metais pradėjo darbą Šveicarų gvardijos mokykla. Nuo sausio 4 d. kursus lanko 15 naujokų, kurie duos priesaiką šių metų pavasarį. Būsimiems popiežiaus kariams Vatikane rengiami kursai – tai viena iš naujovių, įvestų bendrame šiuo metu vykdomame Šveicarų gvardijos reformos projekte.

Vienas reformos tikslų – padidinti Šveicarų gvardijos korpuso narių skaičių iki 135. Anksčiau daug metų popiežiui tarnavo šimto karių korpusas. Vėliau jų skaičius buvo laipsniškai didinamas iki dabartinio 120. Nuo šių metų naujų karių priesaikos, kuri tradiciškai kasmet duodama gegužės 6-ąją, korpusas turėtų pasiekti užsibrėžtą 135 narių skaičių.

Artimiausiu metu taip pat numatyta Šveicarų gvardijos kareivinių rekonstrukcija. Ji turėtų būti užbaigta iki 2027 m. gugužės 6-osios – dienos, kurią šveicarai kariai minės savo korpuso 147 narių herojiškos žūties 500 metų sukaktį.

Šveicarų gvardijos korpusas yra ilgiausią nenutrūkstamą istoriją turintis kariuomenės dalinys visame pasaulyje. Tarnauti popiežiaus dvare, saugoti popiežių ir Vatikano rūmus šveicarus pakvietė popiežius Julijus II. 1505 m. birželio 21 d. paskelbta bule popiežius įgaliojo kanauninką Peterį Von Hertensteiną pasamdyti Šveicarijoje būrį karių. Į popiežiaus tarnybą stojusių 150 savanorių būrys tų pačių metų pabaigoje, tuoj pat po Kalėdų, išžygiavo į Romą. Po 27 dienas trukusios kelionės, 1506 m. sausio 22-osios rytą šveicarai įžengė į Romos miestą pro Flaminijaus vartus. Atžygiavusius karius Šv. Petro aikštėje popiežius palaimino ir jau tą pačią dieną jie pradėjo tarnybą. 1506 m. sausio 22-oji laikoma Popiežiškosios šveicarų gvardijos korpuso įkūrimo data.

Kasmet gegužės 6-ąją šveicarai mini 147 karius, kurie žuvo 1527 m. gegužės 6 d. gindami popiežių Klemensą VII. Šis minėjimas yra pagrindinė Šveicarų gvardijos korpuso šventė. Šią dieną duoda priesaiką nauji kariai. (JM / Vatican News)

2021 sausio 11, 13:23