Paieška

2018 m. Pelenų trečiadienis 2018 m. Pelenų trečiadienis 

Pandemijos sąlygomis keičiamos Pelenų trečiadienio apeigos

Kulto ir sakramentų kongregacija paskelbė notą, kuria nurodoma pandemijos sąlygomis iš dalies pakeisti gavėnios liturginį laikotarpį pradedančio Pelenų trečiadienio apeigas.

Koronaviruso sukelta sveikatos krizė ir liturginiame kontekste reikalauja didesnio atidumo. Dėl to Dieviškojo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė taisykles, kurių kunigai turi laikytis vasario 17-ąją per barstymo pelenais apeigas.

Palaiminęs pelenus ir apšlakstęs juos švęstu vandeniu, kunigas kreipiasi į tikinčiuosius ir visiems kartu tik vieną kartą taria Romos mišiole numatytą formulę: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija“ arba „Atsimink, žmogau, jog dulkė esi ir dulkėmis virsi“. Po to kunigas dezinfekuoja savo rankas, užsideda veidą ir nosį dengiančią kaukę ir, jau nieko netardamas, pabarsto pelenais galvas prie jo prieinančių žmonių arba pats prie jų prieidamas. (JM / Vatican News)

2021 sausio 13, 09:40