Paieška

Jérôme Lejeune Jérôme Lejeune 

Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai

Italas kunigas G. Fornasini, 1944 metais nužudytas nacisto, paskelbtas kankiniu. Pripažintos kitų septynių kandidatų į šventuosius herojiškos krikščioniškosios dorybės.

Iš aštuonių naujų dekretų trys mini pasauliečius Dievo tarnus ir tarnaites, įskaitant Jérôme’ą Lejeune’ą, 1994 metais mirusį gydytoją, nustačiusį Dauno sindromo priežastis. Pripažintos jo herojiškos krikščioniškosios dorybės.

Kiti šeši dekretai irgi yra dėl Dievo tarnų ir tarnaičių herojiškų krikščioniškų dorybių. Italė moteris Adelė Bonolis, italas seminaristas Pasquale Canzii, ispanas pasaulietis G. Masarnau Fernandez, anglė vienuolė kongregacijos steigėja Elisabeth Prout (s. Jėzaus Marija Juozapa) ir du italai kunigai M. Vinti ir R. Caputo nuo dabar vadinami garbingaisiais Dievo tarnais.

Apie naujus kongregacijos dekretus pranešė jos prefektas kardinolas M. Semeraro po popiežiaus audiencijos ketvirtadienio rytą. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 21, 12:46