Paieška

Pietro Parolin Pietro Parolin 

P. Parolin Kamerūne – popiežiaus dėmesio Afrikai ženklas

Kardinolas Pietro Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, lankosi Kamerūne, centrinės Afrikos valstybėje, nuo ketvirtadienio, sausio 28 d., iki trečiadienio, vasario 3 d. Kardinolo vizito tikslas – paliudyti popiežiaus Pranciškaus solidarumą visam Afrikos žemynui.

Kardinolas P. Parolin Kamerūne susitiks su krašto valdžios atstovais ir krašto Bažnyčios ganytojais, katalikų bendruomene Bamendo arkivyskupijoje krašto vakaruose, jos ganytojui Andrew Nkea Fuanya uždės palijų, Kamerūno sostinėje Jaundėje lankysisFoyer de l'Esperance, gatvės jaunimo ir buvusių kalinių reintegravimo centre.

Kelione į Kamerūną kardinolas P. Parolin paliudys Bažnyčios ir popiežiaus dėmesį visam žmogiškumu turtingam, tačiau daug kenčiančiam Afrikos žemynui, dabartinės koronaviruso pandemijos kontekste. Tai bus konkretus ženklas „bendro, solidaraus ir dalyvavimu grindžiamo įsipareigojimo saugoti ir skatinti visų orumą bei gėrį, troškimo domėtis, atjausti, susitaikinti ir gydyti, puoselėti pagarbą ir priėmimą“, kurį išsakė popiežius Pranciškus 54-sios Pasaulinės taikos dienos proga paskelbtoje žinioje „Rūpinimosi kultūra kaip kelias į taiką“.

Kardinolas P. Parolin Bamendo katedroje aukos šv. Mišias, jų metu uždės palijų 2019 metais popiežiaus Pranciškaus Bamendo arkivyskupu paskirtam Andrew Nkea Fuanya.

Dėl pandemijos neįvyko tradicinė 2020-ųjų palijaus įteikimo ceremonija Romoje, popiežius šv. Petro ir Pauliaus iškilmės Mišių proga palijų uždėjo tik naujajam kardinolų kolegijos dekanui, o kitiems naujiesiems arkivyskupams palijus uždėjo popiežiui atstovaujantys nuncijai jų kraštuose. Gerojo ganytojo ir metropolitų vienybės su Romos vyskupu simbolizuojančią juostą kardinolas P. Parolin arkivyskupui A. N. Fuanya uždės Bamendo Šv. Juozapo katedroje.

Bamendo arkivyskupas 55 metų Andrew Nkea Fuanya 1992 metais įšventintas Buea vyskupijos kunigu. 2013 metais popiežius Pranciškus jį paskyrė Mamfės vyskupu koadiutoriumi Kamerūno pietvakariuose, netoli valstybinės sienos su Nigerija ir 2014 metais patvirtino jį Mamfės vyskupu ordinaru. 2019 metų gruodį paskirtas Bamendos arkivyskupu metropolitu Andrew Nkea Fuanya 2020 vasario 22 d. iškilmingai pradėjo pastoracines pareigas arkivyskupijoje.

Po iškilmių Bamende kardinolas P. Parolin nuvyks į Kamerūno sostinę Jaundę, vizito metu lankysis „Foyer de l'Esperance“ centre, per daugiau keturis dešimtmečius padėjusiam tūkstančiams žmonių, dažiausiai kalėjimo bausmę atlikusiems jaunuoliams, reintegruotis į visuomenę.

 „Foyer de l'Esperance“ įkūrė Yves Lescanne, pal. Karolio de Foucauld Mažųjų Evangelijos brolių kongregacijos brolis, ėjęs Jaundė kalėjimo kapeliono pareigas. Pamatęs nežmoniškas gyvenimo sąlygas kalėjime, nuteistų gatvės vaikų beviltiškumą, jis apsiėmė gelbėti visuomenės apleistuosius, ypač kalinamus gatvės vaikus. Brolis Yves Lescanne užsibrėžė keturis tikslus: ištraukti jaunimą iš gatvės, kalinamiems vaikams grąžinti viltį, nubaustiesiems suteikti galimybę išmokti amato, padėti jaunimui atkurti jų ryšius su šeimomis.

Po keturių dešimtmečių socialinė padėtis Kamerūno sostinėje tebekelia daug rūpesčių. Nors nėra oficialios statistikos, tačiau manoma, kad per du milijonus gyventojų turinčiame Jaundė mieste tebėra daugiau kaip du tūkstančiai gatvės vaikų nuo 7 iki 17 metų. Vieni vietiniai, kiti atvykę iš Kamerūno provincijos. Ne visiems jiems pasiseka dirbti indų plovėjais, valgyklose ar krovikais turguje, dalis pakliūna į nusikalstamo pasaulio pinkles, verčiasi vagiliavimu, narkotikų pardavimu. Daug vaikinų ir merginų pragyvena iš prostitucijos, piktnaudžiauja alkoholiu ir narkotikais, nužmogėja. Suimti vaikai ir jaunuoliai kalinami su suaugusiais, šeimos jų nepripažįsta.

 „Foyer de l'Esperance“ darbuotojai dirba gatvėse, palaiko ryšius su vaikais, suteikia svarbiausią pagalbą, įkurdina centro patalpose, ieško būdų, kaip padėti jiems sugrįžti į normalų gyvenimą. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 28, 13:30