Paieška

Kardinolas Henri Schwery Kardinolas Henri Schwery 

Mirė kardinolas Henri Schwery

Ketvirtadienį, sausio 7 dieną, savo gimtajame Valės kantone Šveicarijoje mirė 89 metų kardinolas Henri Schwery, Siono vyskupas emeritas. Kardinolas dėl sveikatos atsisakė pastoracinių pareigų dar 1995 metais, tačiau 2005 metais buvo tarp popiežių Benediktą XVI išrinkusios konklavos dalyvių.

Henri Schwery gimė 1932 metais Siono vyskupijoje, po mokslų Šveicarijoje ir Romoje 1957 m. įšventintas kunigu, tarnavo ir mokytojavo Sione, buvo jaunimo katalikų akcijos, vėliau karo kapelionas. 1977 m., popiežius šv. Paulius VI jį paskyrė Siono vyskupu, o 1991 metais šv. Jonas Paulius II paskyrė kardinolu. 1983-1988 metais Henri Schwery ėjo Šveicarijos vyskupų konferencijos pirmininko pareigas, 1984 metais lydėjo popiežių Joną Paulių II jo kelionėje į Šveicariją, kelionės metu popiežius taip pat aplankė kardinolo vyskupiją.

Popiežius Pranciškus dabartiniam Siono vyskupui Jean-Marie Lovey ir kardinolo H. Schwery įpėdiniui Sione, vyskupui emeritui Norbert Brunner pareiškė užuojautą, visiems gedintiems dėl kardinolo H. Schwery netekties suteikė savo apaštališkąjį palaiminimą. Kardinolo laidotuvės įvyks pirmadienį sausio 11 d., Siono katedroje. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 08, 13:58