Paieška

Kardinolas Kurtas Kochas Kardinolas Kurtas Kochas 

Martyno Liuterio ekskomunikos metinės skatina siekti krikščionių vienybės

Artėjant maldų savaitei už krikščionių vienybę, kasmet minimai sausio 18–25 dienomis, šiemet sausio 3-ąją sukako 500 metų nuo Martyno Liuterio ekskomunikos – įvykio, kuris šimtmečiams supriešino krikščionis.

Šiandien, minėdami Martyno Liuterio ekskomunikos 500 metų sukaktį, Šventasis Sostas ir Pasaulio liuteronų federacija patvirtina įsipareigojimą eiti keliu, vedančiu į vienybę, pasakė Vatikano radijui duotame interviu Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Kurtas Kochas. Pasak kardinolo, šio įsipareigojimo patvirtinimas yra naujas Bendros katalikų ir liuteronų deklaracijos dėl nuteisinimo leidimas. Skirtumai dėl vadinamosios nuteisinimo doktrinos per amžius skaldė abiejų konfesijų krikščionių vienybę. Nuteisinimo doktrina – tai atsakymas į esminį mūsų tikėjimo klausimą:  kaip pasiekti išganymą? Ši tema šešioliktajame amžiuje sukėlė didelių diskusijų, kurios galiausiai padarė labai daug žalos Bažnyčiai. Tačiau laikai pasikeitė ir šiandien katalikai ir liuteronai sutaria, kad Kristaus mums dovanojamą išganymą mes gauname per tikėjimą, o ne dėl savo gerų darbų. Mums suteikiama Šventoji Dvasia atnaujina mūsų širdis ir mums leidžia bei mus paskatina daryti gerus darbus.

Kardinolas sakė, kad prieš kelias dienas paminėta 1521 m. sausio 3 d. paskelbtos Liuterio ekskomunikos bulės sukaktis tapo proga paskelbti naują Bendros deklaracijos dėl nuteisinimo doktrinos leidimą. Katalikų ir liuteronų teologinį ginčą užbaigusi deklaracija dėl nuteisinimo tikėjimu buvo pasiskelbta 1999 m. spalio 31 d. Katalikų Bažnyčios vardu ją pasirašė tuometinis Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininkas kardinolas Walteris Kasperis, liuteronų vardu – tuometinis Pasaulio liuteronų federacijos generalinis sekretorius Ishmaelis Noko. Naujame deklaracijos leidime patikslintos kai kurios kalbinės detalės. (JM / Vatican News)

2021 sausio 09, 12:45