Paieška

Vienuolės Vienuolės 

Laiškas pašvęstiesiems ir pašvęstosioms

„Kreipiamės į jus, pašvęstieji ir pašvęstosios, visiems mums brangios dienos išvakarėse, skirtos mūsų nuostabiam pašaukimui, kuriame įvairiais būdais švyti Dievo meilė vyrui, moteriai ir visai visatai“, – rašoma Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos laiške. Juo kreipiamasi į vienuoles ir vienuolius, į visus, kurie vienaip ar kitaip pasišventė Dievui: kontempliatyviose ar apaštalinėse kongregacijose, pasauliečių asociacijose, kaip eremitai ir atsiskyrėliai. Laiško motyvas – XXV Pasaulinė pašvęstojo gyvenimo diena, minima vasario 2-ąją. Ji sutampa su Kristaus paaukojimo (Grabnyčių) švente. Tądien yra numatytos specialios šventosios Mišios šv. Petro bazilikoje, kurioms vadovaus popiežius Pranciškus.

„Trokštame šiuo laišku palengvinti fizinį atstumą, kurį jau prieš daug mėnesių mums primetė pandemija, kiekvienam iš jūsų ir jūsų bendruomenėms išreikšti Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos artumą“, – priduriama laiške, pasirašytame kardinolo Joao Braz di Aviz ir arkivyskupo Jose Rodriguez Carballo, atitinkamai Kongregacijos prefekto ir sekretoriaus.

„Negalime ištarti jūsų visų vardų, tačiau kiekvienam ir kiekvienai meldžiame Viešpaties palaimos, kad sugebėtumėte vietoj „aš“ tarti „mes“, suprantant, jog visi esame tame pat laivelyje, trapūs ir pasimetę, bet tuo pat metu svarbūs, būtini ir kviečiami irkluoti kartu (žr. Pranciškus, 2020 kovo 27 malda). Būkite šių dienų samariečiais, įveikdami pagundą užsidaryti ir savęs gailėtis, užmerkti akis prieš daugybės vyrų ir moterų, daugybės tautų skausmą, kančias, skurdą“, – rašoma laiške ir prašoma gerai įsigilinti į popiežiaus Pranciškaus enciklikos „Fratelli tutti“ principus. Ši enciklika apie visuotinę brolystę labai svarbi dabartiniu istoriniu metu. „Šventoji Dvasia mus vėl kviečia“, – rašo Pašvęstojo gyvenimo kongregacijos vadovai.

Pasak jų, Popiežius Pranciškus, įkvėptas šv. Pranciškaus, daugybės pašvęstojo gyvenimo institutų steigėjo ar įkvėpėjo, išplečia horizontą ir kviečia mus kurti visuotinę brolystę, saugoti bendrus namus, žemę ir kiekvieną kūrinį; būti visų broliais ir seserimis, nepriklausomai nuo kiekvieno tikėjimo, kultūros ir tradicijų, nes ateitis nėra vienspalvė, pasaulis yra daugiabriaunis ir kiekviena briauna yra graži.

Dabar laikas inicijuoti ir pradėti procesus: palydėti, keistis, atnaujinti, skatinti tautų ir kartų susitikimo bei dialogo kultūrą, pasiekti visus žemės pakraščius ir kiekvieną kūrinį, nes viskas yra susiję: pandemija leido tai labai pajusti. 

Svajokime kaip viena žmonija, kaip iš to paties molio nulipdyti keliautojai, kaip tos pačios, mus visus priglobusios, žemės vaikai, kiekvienas su savo tikėjimo ir įsitikinimo turtais, kiekvienas su savo balsu, bet kaip broliai – pakartojamas enciklikos „Fratelli tutti“ kvietimas.  

„Tokios svajonės, patikėtos mūsų rankoms, mūsų aistrai, mūsų ištvermei, horizonte vasario 2-oji ir šiais metais bus graži šventė, kurios metu galėsime šlovinti ir dėkoti Viešpačiui už mūsų pašaukimo ir misijos dovaną“, – rašoma laiške pašvęstiesiems, kuris užbaigiamas dangiškos globos ir palaiminimo meldimu.

„Marijai, mūsų motinai, Bažnyčios motinai, ištikimajai moteriai, ir šv. Juozapui, jos sutuoktiniui, šiais jam skirtais metais patikime kiekvieną iš jūsų. Testiprėja jumyse gyvas, įsimylėjėlio tikėjimas, tvirta ir džiugi viltis, nuolanki ir veikli artimo meilė. Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios, mūsų gailestingojo Dievo, meldžiame palaiminimo kiekvienam ir kiekvienai iš jūsų.“ (RK / VaticanNews)

2021 sausio 31, 14:02