Paieška

Šv. Petro bazilika Šv. Petro bazilika 

Vatikano instrukcijos dėl aukštųjų mokyklų vienijimosi

Studijų institutų vienijmąsi paskatino popiežius prieš keletą metų paskelbta, katalikiškų universitetų ir fakultetų veiklą reglamentuojančia apaštališkąja konstitucija „Veritatis gaudium“. Konstitucija nubrėžė gaires dėl bažnytinių studijų atsinaujinimo ir jų įnašo į misionierišką Bažnyčios išėjimą. Popiežius Pranciškus kaip vieną iš pagrindinių išeinančios Bažnyčios kriterijų nurodė svarbą kurti bažnytinių studijų institutų visame pasaulyje tinklą.

Katalikiškojo ugdymo kongregacija, įvertinusi pastarųjų metų patirtį ir pasiūlymus, gruodžio 8 dieną paskelbė instrukcijas dėl aukštųjų mokyklų ir bažnytinių fakultetų vienijimosi.

Instrukcijose nurodytos kanoninės vienijimosi normos, leidimo vienytis suteikimo, akademinių laipsnių ir diplomų pripažinimo taisyklės, taip pat Katalikiškojo ugdymo kongregacijos kompetencijos ir uždaviniai.

Katalikiškojo ugdymo kongregacijos prefekto kardinolo G. Versaldi ir sekretoriaus arkivyskupo A. Zani gruodžio 8 dieną pasirašytas instrukcijas patvirtino popiežius Pranciškus. Instrukcijose paskelbtos normos įsigalios pirmąją 2021–2022 akademinių metų dieną.

2017 metais popiežiaus Pranciškaus apaštališkoji konstitucija „Veritatis gaudium“ pakeitė ligi tol galiojusią popiežiaus šv. Jono Pauliaus II apaštališkąją konstituciją „Sapientia christiana“. Apaštališkąja konstitucija vadovaujasi taip pat ir katalikiškieji fakultetai, kurie pagal Šventojo Sosto ir valstybių dvišales sutartis buvo įkurti kituose universitetuose. (SAK / Vatican News) 

2020 gruodžio 09, 14:07