Paieška

Šventojo Sosto žinių portalas – ir hebrajų kalba

„Vatican News“ portalas ketvirtadienį, gruodžio 17-ąją, pradėjo skelbti žinias hebrajų kalba. Jeruzalėje reziduojantis lotynų katalikų patriarchas P. Pizzaballa pasidžiaugė patriarchato remiama Šventojo Sosto iniciatyva, prisimindamas, kad hebrajų kalba simboliškai svarbi visiems krikščionimis.

Hebrajų kalba simboliškai svarbi krikščionims todėl, kad tai viena iš trijų Bažnyčios istorijos lopšio kalbų, kartu su graikų ir aramėjų, priminė patriarchas P. Pizzaballa, pridurdamas, jog modernioji hebrajų kalba, nors ir buvo iš naujo atkurta, yra tiesiogiai susijusi su antikos laikų patriarchų, pranašų ir karalių, kaip ir su Jėzaus laikų žydų tautos kalba.

Patriarchas P. Pizzaballa paminėjo Bažnyčios naujaisiais laikais dedamas pastangas megzti gerus, draugiškus santykius su žydų tauta, prisidėti prie geresnio pasaulio kūrimo, prisiminė popiežių apsilankymus sinagogose visame pasaulyje, susitikimus su izraeliečių atstovais, apsilankymus Šventojoje Žemėje prie Raudų sienos ir holokausto memoriale Jad Vašem.

Patriarchas patikino, jog labai svarbu, kad popiežiaus prašymus susitaikinti išgirstų visos Artimųjų Rytų tautos ir atskirų šalių lyderiai. „Popiežius ne tik Bažnyčios vardu pakartotinai prašo su atnaujintu įsipareigojimu išspręsti regiono teisingumui, taikai ir klestėjimui kliudančius konfliktus. Būtent todėl taip svarbu, kad kvietimas susitaikinti ir atleisti, būdingas vietinių Šventosios Žemės bažnyčių tarnystei ir paremtas Jėzaus gyvenimu ir misija, pasklistų ir hebrajiškai“, – pareiškė pranciškonas Jeruzalės katalikų patriarchas P. Pizzaballa.

Ne pirmą kartą Vatikanas skelbia žinias hebrajiškai. Vatikano radijo svetainė 2010 m. Artimųjų Rytų regionui skirto Vyskupų sinodo proga pradėjo reguliariai skelbti žinias hebrajų kalba, tačiau 2017 m. veikla buvo nutraukta.

Šventojo Sosto komunikacijos dikasterijos žinių portalas „Vatican News“ ir Vatikano radijas 36 kalbomis skelbia informaciją apie popiežių, jo mokymą ir veiklą, Šventojo Sosto, Bažnyčios ir pasaulio gyvenimo aktualijas. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 17, 12:01