Paieška

Prakartėlė Vatikane Prakartėlė Vatikane 

Paroda „Šimtas prakartėlių Vatikane“

Tradicinė prakartėlių paroda įvyks ir šiemet, tačiau dėl pandemijos prakartėlės eksponuojamos po Šv. Petro aikštės kolonada. Lankytojai kviečiami pasidžiaugti Kalėdų dvasia nepaisant pandemijos sunkumų.

Šiemet Vatikano prakartėlių parodos atidarymo garbės viešnia – Ukrainos ambasada prie Šventojo Sosto, kurios atstovai, lydimi Romos ukrainiečių bendruomenės narių, dalyvaus parodos atidaryme šį sekmadienį, gruodžio 13 d., 16.30 val. Trečiąjį advento sekmadienį, kuris yra vadinamais džiaugsminguoju, atidaroma paroda tęsis iki sausio 10 d.

Parodos „Šimtas prakartėlių Vatikane“ lankymo valandos: kasdien nuo 10 iki 20 val., išskyrus gruodžio 25 ir 31 d., kai prakartėles bus galima lankyti tik iki 17 val. Lankymas nemokamas.

Atėję į parodą pasigrožėti prakartėlėmis ir pamąstyti apie žmonijos atpirkėjo Jėzaus užgimimą žemėje, prisiminkime visus, kurie kenčia dėl pandemijos, ne vien tik artimuosius ir draugus, kartu prisiminkime daugelį gydytojų, seselių ir slaugų, kurie kasdien nuolat budi prie pacientų, juos gydo ir guodžia, prisiminkime taip pat dvasininkus ir sielovadininkus – ligoninėse tarnaujančius kapelionus, kurie segančiuosius guodžia taip liudydami jų aplankyti negalinčių artimųjų artumą, ir su dėkingumu atminkime mokslininkus ir mokslininkes, kurie vykdo tyrimus siekdami rezultatų, kurie leistų nuslopinti susirgimų bangą ir įveikti užkratą, sakoma Šimto prakartėlių Vatikane kvietimo laiške, kurį išplatino kalėdinę iniciatyvą surengusi Popiežiškoji naujojo evangelizavimo taryba.

Prakartėlė pasakoja apie visus šiuos gyvenimo pavyzdžius, liudija apie niekuomet nenutrūkstantį solidarumą, kuris tampa dar labiau akivaizdus, kai poreikiai pasidaro didesni, liudija Dievo solidarumą – Dievas norėjo pasidalyti su visa žmonija per Sūnaus įsikūnijimą. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 12, 08:05