Paieška

Popiežiaus potvarkis dėl Valstybės sekretoriato valdytos nuosavybės

Gruodžio 26 d. buvo pasirašytas ir pirmadienį paskelbtas popiežiaus Pranciškaus „motu proprio“ „Dėl kompetencijos kai kuriais ekonominiais ir finansiniais klausimais“, kuriuo Apaštalų Sosto nuosavybės administracija (APSA) perima visus iki šiol Valstybės sekretoriato valdytus pinigus, investicijas ir nekilnojamąjį turtą, įskaitant iš viso pasaulio gaunamas šv. Petro skatiko aukas. Apie numatomus pakeitimus popiežius jau rugpjūčio mėnesį informavo Valstybės sekretorių kardinolą Pietro Paroliną, o lapkričio pradžioje buvo įsteigta speciali pinigų ir nekilnojamojo turto perdavimo komisija.

Pirmadienį paskelbtą, juridinę galią turintį dokumentą sudaro keturi straipsniai. Pirmajame straipsnyje popiežius nustato, kad iki šiol Valstybės sekretoriato valdytas lėšas, banko sąskaitas, vertybinius popierius, nekilnojamąjį turtą, investicijas į įmones ir investicinius fondus nuo sausio 1 d. valdys Apaštalų Sosto nuosavybės administracija (APSA), o kontrolę vykdys Ekonomikos sekretoriatas, kuris nuo šiol taip pat vykdys popiežiaus sekretoriato ekonominiais ir finansiniais klausimais funkciją. Nuo 2021-ųjų finansinių metų pradžios visos įmokos, kurias iki šiol gaudavo Valstybės sekretoriatas, bus pervedamos į bendrojo Šventojo Sosto biudžeto sąskaitą. Valstybės sekretoriato eilines ir nepaprastąsias išlaidas pagal metinę jos sąmatą apmokės APSA.

Antrajame straipsnyje kalbama apie tiesiogiai popiežiui pavaldžius fondus – Šv. Petro skatiko fondą ir asmeninį popiežiaus fondą. Šie fondai bus tvarkomi kartu su visu Šventojo Sosto biudžetu, tačiau šių fondų lėšos galės būti naudojamos tik popiežiui asmeniškai leidus.

Trečiajame straipsnyje nustatoma, kad visų finansų kontrolę vykdys Ekonomikos sekretoriatas.

Ketvirtajame „motu proprio“ straipsnyje kalbama apie iki šiol Valstybės sekretoriato valdytą nuosavybę tvarkiusią administracijos tarnybą. Popiežius nustato, kad administracijos tarnyba nuo dabar vykdys tik veiklą, susijusią su Valstybės sekretoriato vidaus administravimu, taip pat savo sąmatos sudarymu ir finansų ataskaitos parengimu. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 28, 14:22