Paieška

Kulto ir sakramentų kongregacijos nota artėjant Dievo žodžio sekmadieniui

Dievo žodžio sekmadienis, kurį neseniai įvedė popiežius Pranciškus, nurodydamas jį kasmet minėti trečiąjį eilinio liturginio laiko sekmadienį, visiems, ganytojams ir tikintiesiems, primena Šventojo Rašto reikšmę krikščionių gyvenime, taip pat deramo santykio su liturgijoje švenčiamu Dievo žodžiu svarbą.

Artėjant sausio 24-ąją minėsimam būsimam Dievo žodžio sekmadieniui Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacija paskelbė notą, kuria primena kai kuriuos dalykus, susijusius su Dievo žodžio šventimu liturgijoje.

Per liturgijoje skaitomus Biblijos skaitinius Dievas kalba savo tautai, pats Kristus skelbia savo Evangeliją, dėl to siūloma, kad Dievo žodžio sekmadienį Evangelijų knyga būtų nešama įžangos procesijoje Mišių pradžioje. Taip pat primenama apie pareigą laikytis nurodytų skaitinių, jų nepakeisti kitais ir nepraleisti. Rekomenduojama atliepiamąją psalmę giedoti. Homilija turi remtis Mišių Šventojo Rašto skaitiniais, dėl to  homiliją sakantys vyskupai, kunigai ir diakonai turi derami pasirengti. Primenama ir tylos, meditacijai skirto laiko Mišių metu svarba. Notoje prašoma pasirūpinti ir tinkamu vietos – sakyklos ar skaitinių pulto, iš kur skaitomas Dievo žodis, parengimu bei atitinkamu skaitinių knygos įrišimu. Kongregacija taip pat siūlo iš anksto deramai pasirengti artėjančiam Dievo žodžio sekmadieniui, paaiškinti tikintiesiems jo svarbą. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 19, 12:01