Paieška

Kodėl skelbiami Šeimos metai? Kaip jie bus minimi?

Sekmadienį pranešta apie popiežiaus sprendimą skelbti Šeimos metus, kurie bus minimi nuo 2021 m. kovo 19 d., kurią liturgijoje minima Bažnyčios ir Šventosios šeimos globėjo šv. Juozapo šventė. Tą dieną taip pat sukaks penkeri metai nuo apie šeimą mūsų dienų pasaulyje ir Bažnyčioje kalbančio popiežiaus Pranciškaus posinodinio apaštališkojo paraginimo „Amoris laetitia“ paskelbimo. Šeimos metai bus švenčiami iki 2022 m. birželio 26-osios. Tą dieną planuojama užbaigti Romoje vyksiantį dešimtąjį pasaulinį šeimų susitikimą.

Popiežiaus paskelbti Šeimos metai iš dalies sutampa su prieš kelias savaites paskelbtais šv. Juozapui skirtais metais ir juos papildo. Tačiau, kaip nurodyta popiežiaus intenciją paaiškinančioje Šventojo Sosto pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos notoje, pagrindinis Šeimos metų tikslas – paskatinti visą Bažnyčią labiau pasigilinti į popiežiaus Pranciškaus mokymą, sudėtą į apaštališkąjį paraginimą „Amoris laetitia“. Kaip žinoma, šį dokumentą, kalbantį apie šeimos gyvenimą ir pašaukimą mūsų dienų pasaulyje ir Bažnyčioje, popiežius Pranciškus rašė atsižvelgdamas į tai, kas buvo svarstyta dviejuose šeimos reikalams skirtuose Vyskupų sinoduose, vykusiuose 2014 ir 2015 m.

Pandemijos patirtis, rašoma Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos notoje, išryškino šeimos, kaip namų Bažnyčios, vaidmenį ir pabrėžė ryšių tarp šeimos narių svarbą. Įvairiomis pastoracinėmis ir kultūrinėmis iniciatyvomis, kurių bus imamasi Šeimos metais, norima paskatinti visas pasaulio bažnytines bendruomenes, visus jų narius, būti šeimoje patiriamos ir dovanojamos meilės liudytojais.

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija, kuri yra atsakinga už įvairių iniciatyvų skatinimą ir koordinavimą, nuo dabar per visus metus skelbs įvairaus pobūdžio pagalbinę medžiagą, kuri padės parapijoms, vyskupijoms, bažnytiniams judėjimams ir šeimų asociacijoms vietiniu mastu organizuoti renginius ir veiklas, kuriomis bus siekiama ugdyti šeimų dvasinį gyvenimą, padėti jaunoms poroms pasirengti santuokai, padėti šeimoms gyventi skinantis dvasinių vaisių iš santuokos sakramento. Taip pat bus organizuojami tarptautiniai renginiai, akademiniai simpoziumai, sutuoktinių ir sužadėtinių susitikimai, kuriais bus siekiama naujai ir giliau susipažinti su tuo, ką popiežiaus apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“ kalba apie šeimos pašaukimą dabartinio pasaulio problemų ir dabartinio Bažnyčios gyvenimo kontekste. Visa pagalbinė medžiaga bus skelbiama interneto portale: www.amorislaetitia.va. Jame jau dabar penkiomis – anglų, prancūzų, ispanų, portugalų ir italų – kalbomis skelbiama medžiaga apie iki šios vykusias iniciatyvas, susijusias su popiežiaus apaštališkojo paraginimo populiarinimu, kalbama apie pasirengimus būsimajam pasauliniam šeimų susitikimui, taip pat bendrais bruožais pristatomi  popiežiaus paskelbti Šeimos metai.

Kovo mėnesį pradedamais Šeimos metais popiežius visų pirma nori, kad, kaip jis rašė savo apaštališkajame paraginime „Amoris laetitia“, būtų skelbiamas ir liudijamas šeimoje išgyvenamos meilės džiaugsmas. Atsakydama į daugybę ženklų, rodančių santuokos krizę, Bažnyčia, visi jos nariai ir ypač tikinčiųjų šeimos turi skelbti ir liudyti, kad šeimoje gaunama ir dovanojama meilė iš tiesų yra geroji naujiena pasauliui. Reikia praplėsti mūsų žvilgsnį ir iš naujo suvokti santuokos ir šeimos svarbą.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas krizę išgyvenančioms poroms, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms. Bus siekiama įtraukti jaunimą į diskusiją tokiais su šeimos gyvenimu susijusiais klausiamais kaip skaistumas, ištikimybė, pašaukimas perduoti gyvybę, taip pat tokiomis temomis kaip socialinių tinklų naudojimas, atsakomybė už skurdo mažinimą ir kūrinijos apsaugą. Specialios Šeimos metų iniciatyvos bus skirtos ir vaikams.

Kitas Šeimos metų aspektas – pasirūpinti, kad šeimos ir santuokos gyvenimo reikalai būtų geriau atspindėti oficialiose Bažnyčios institucijose, kad sutuoktinių poros būtų įtrauktos į vyskupijų ir parapijų struktūras, kad sielovadininkai geriau išmanytų šeimos problemas. Reikia siekti, kad Bažnyčia vis labiau būtų suvokiama kaip tikinčiųjų šeima ir kad šeima vis labiau save suvoktų kaip  namų Bažnyčią. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 28, 14:33