Paieška

1601568563487.jpg

Kardinolas L. Sandri meldė Švč. Mergelės Marijos užtarimo Kalnų Karabachui

Kardinolas Leonardo Sandri pirmadienį Šventųjų apaštalų bazilikoje Romoje aukojo Marijos Nekaltojo Prasidėjimo novenos pradžios Mišias. Jų metu melstasi už Rytų Bažnyčias, prisimintos dėl konfliktų ir pandemijos kenčiančios bendruomenės.

Mišias kardinolas L. Sandri, Rytų Bažnyčių kongregacijos prefektas, aukojo su kitais dikasterijos vadovais ir Rytų Bažnyčių patriarchų atstovais Romoje. Mišiose dalyvavo Romoje gyvenantys Rytų Bažnyčių tikintieji.

„Šioje Mišių aukoje dvasiškai apkabiname ir aplankome visus kenčiančius dėl pandemijos, skurdo ir ginkluotų konfliktų Sirijoje ir Irake, rytinėje Ukrainoje, Šventojoje Žemėje, Libane, Etiopijoje ir Eritrėjoje“, – sakė Leonardo Sandri. Jis prašė ypatingą dėmesį skriti Armėnijai, melstis už visas konflikto Kalnų Karabache aukas.

„Per Mišias armėniškai giedamas „Šventas, šventas, šventas“ tesužadiną mumyse tikrumą, jog Dievui, kuris dėl mūsų paaukojo savo Sūnų, nėra svetimas joks skausmas ir pažeminimas“, – Mišių homilijoje sakė kardinolas.

Pavedęs Mišių intencijas Dievo Motinai Marijai ir apaštalui šv. Andriejui, L. Sandri kvietė žvelgti į Mariją ir kontempliuoti jos „tikėjimą iš klausymo“ pagal apaštalo Pauliaus žodžius (Rom 10, 17), nes tikėjimas, joje gimęs iš klausymo, tapo klausymu, kuris pradeda Dievo Sūnaus gyvybę mumyse.

Mariją vadiname Nekaltai Pradėtąja – esančia be dėmės – ir šios novenos dienomis jos šaukiamės suvokdami savo menkumą, bet ne todėl, kad norėtume tuo tenkintis, bet prašydami, kad sustiprintų mūsų pasiryžimą eiti šventumo keliu, šalinti iš savo širdžių nepasitikėjimo užtvaras, abejones, kad Dievas iš tikrųjų netrokšta mūsų laimės, paverčia vergais, o ne vaikais. Šias atskirties užtvaras melo tėvas šetonas stato mūsų širdyse, šitaip iškreipdamas Dievo atvaizdą mumyse ir mūsų pačių atvaizdą. Tačiau jis bijo dangaus Motinos maldos, traukiasi nuo jos galingo užtarimo. Marija yra tokia todėl, kad visa jos egzistencija nuo pat pradžios linksta į Kristų ir jos užtarimas nesibaigs iki kol Kristus apsigyvens visų širdyse. Jos globai buvome pavesti po jos Sūnaus kryžiumi,  priminė kardinolas L. Sandri. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 01, 13:55