Paieška

Tris švenčių dienas kunigai galės aukoti po ketverias Mišias

Kai kuriose šalyse, kaip Lietuvoje, nuspręsta Kalėdų laikotarpiu sustabdyti viešas pamaldas bažnyčiose. Tačiau daugumoje šalių tokios drastiškos priemonės netaikomos, o tik ribojamas pamaldų dalyvių skaičius. Atsižvelgiant į pastarąsias situacijas suteikiamas leidimas kunigams Kalėdų, Naujųjų Metų ir Trijų Karalių švenčių dienomis aukoti po ketverias Mišias, kad galėtų jose dalyvauti kuo daugiau tikinčiųjų.

Apie šį ypatingą leidimą pranešama Vatikane paskalbtame Dievo kulto ir sakramentų tvarkos kongregacijos dekrete. Atsižvelgiant į pandemijos sukeltą situaciją visame pasaulyje, popiežiaus Pranciškaus sprendimu, suteikiama vietos vyskupams ordinarams teisė leisti kunigams šiemet Kalėdų (gruodžio 25-ąją), Marijos – Dievo Gimdytojos (sausio 1-ąją) ir Viešpaties Apsireiškimo (sausio 6-ąją) dienomis aukoti po ketverias Mišias.

Kanonų teisės kodeksas numato, kad dėl rimtų pastoracinių priežasčių vyskupai gali suteikti kunigams leidimą aukoti Mišias du kartus per dieną šiokiadieniais ir iki trijų kartų per dieną sekmadieniais ir privalomų švenčių dienomis. Šiuo dekretu pandemijos sąlygomis išimties tvarka ir tik nurodytomis dienomis suteikiama galimybė leisti aukoti iki ketverių Mišių per dieną. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 18, 14:32