Paieška

Dermot Pius Farrell Dermot Pius Farrell 

Dublino katalikų metropolijoje naujas ganytojas

Airijos sostinės arkivyskupas Diarmuid Martin po daugiau kaip šešiolikos tarnystės metų traukiasi iš ganytojo pareigų. Į jo vietą Dublino arkivyskupu metropolitu paskirtas Ossory vyskupas Dermot Pius Farrell. Apie pasikeitimus Dublino Bažnyčioje Vatikanas pranešė antradienį, gruodžio 29 d.

Popiežius Pranciškus patenkino arkivyskupo Diarmuido Martino prašymą atleisti jį iš Dublino ordinaro pareigų. Jam balandžio mėnesį sukako 75 metai. Prieš tarnystę Dubline arkivyskupas D. Martin tarnavo Romos kurijoje ir Šventojo Sosto diplomatinėje tarnyboje – jis buvo Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos sekretorius nuo 1994 iki 2001 metų, o po to keletą metų atstovavo Šventajam Sostui Ženevoje veikiančiose JTO žinybose.

Naujasis Dublino arkivyskupas 66 metų Dermot Pius Farrell gimė 1954 metais Vestmido grafystėje centrinėje Airijoje, baigė teologijos studijas Meinuto Šv. Patriko kolegijoje ir 1980 metais buvo įšventintas Mido vyskupijos kunigu. Baigęs teologijos studijas Romoje, dirbo dėstytoju Šv. Patriko kolegijoje Meinute, vėliau tapo kolegijos prezidentu. 2018 metais popiežius Pranciškus Mido vyskupijos generalinį vikarą D. P. Farrell paskyrė vyskupu į pietinę Airijos Ossory vyskupiją, kurios ribos daugmaž sutampa su dabartinės Kilkenio grafystės ribomis. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 29, 12:30