Paieška

Atsisakyti skiepytis reiškia padidinti riziką visuomenės sveikatai

Popiežiškoji gyvybės akademija ir Vatikano COVID-19 komisija, koordinuojanti Bažnyčios institucijų iniciatyvas, kuriomis siekiama padėti pažeidžiamiausiems žmonėms pakelti pandemijos sanitarines, ekonomines, ekologines ir socialines pasekmes, paskelbė dvidešimties punktų dokumentą, kuriame primenami kai kurie kriterijai, kuriais turėtų būti vadovaujamasi dabartiniu metu, kai pasaulyje pradedama skiepyti nuo COVID-19.

Antradienį paskelbtame dokumente primenama, kad popiežius Pranciškus pastaraisiais mėnesiais yra ne kartą kalbėjęs, jog vakcinos nuo COVID-19 turi būti visiems prieinamos, kad turi būti vengiama „farmacinio marginaliazavimo“. Visi veiksmai, kuriais reaguojama į dabartinę krizę, taip pat ir skiepijimas nuo COVID-19, turi vadovautis teisingumo ir solidarumo principais. Šie principai turi galioti ne tik baigiamojoje – skiepijimo stadijoje – bet apimti visus etapus: mokslinius tyrimus, vakcinų gamybą, distribuciją ir naudojimą.

Pirmasis klausimas, dažnai keliamas šiuo metu kalbant apie vakcinas nuo COVID-19, yra susijęs su biologine medžiaga, kuri buvo naudojama vakcinų kūrimui. Kai kurios, kompetentingų valstybinių ir tarptautinių institucijų jau patvirtintos, vakcinos buvo sukurtos naudojant ląsteles, gautas iš prieš kelis dešimtmečius darytų abortų. Tokių atvejų sukeliami moraliniai klausimai buvo nagrinėjami jau 2008 m. paskelbtoje Tikėjimo mokymo kongregacijos instrukcijoje „Dignitas personae“. Joje buvo sakoma, kad siekimas užtikrinti visuomenės sveikatą negali pateisinti per abortą gautų ląstelių linijų naudojimo vakcinoms gaminti. Tačiau toje pačioje instrukcijoje buvo paaiškinta, kad vakcinų naudojimo atveju esama skirtingų atsakomybės laipsnių – vienokia atsakomybė tenka tiems, kas priima sprendimą naudoti abortuotų žmogaus embrionų ląsteles, ir visai kitoks atsakomybės laipsnis tenka tiems, kurie su tokiais sprendimais nėra susiję. Dabar Vatikane paskelbtame dokumente primenama ir 2017 m. Popiežiškosios gyvybės akademijos paskelbta nota, kad tokių vakcinų naudojimas nereiškia tiesioginio ryšio su abortu.

Tas pat pakartota ir prieš Kalėdas paskelbtoje naujojoje Tikėjimo mokymo kongregacijos notoje, kurioje konkrečiai kalbama apie vakcinas nuo COVID-19. Vatikano COVID-19 komisijos ir Popiežiškosios gyvybės akademijos paskelbtame dokumente pakartojama kongregacijos notoje išsakyta nuomonė, kad galima naudoti visas vakcinas, kurios, atlikus klinikinius testus, buvo pripažintos saugiomis ir veiksmingomis.

Vatikane paskelbtame naujame dokumente kalbama ir apie vakcinų patentavimą. Atsižvelgiant į tikslą, kuriam vakcinos yra skirtos, tai yra visuomenės sveikatos užtikrinimą, tikslinga vakcinas priskirti visuotinės paskirties gėrio kategorijai ir siekti sudaryti sąlygas, kad jos būtų prieinamos visiems, be jokios diskriminacijos. Sveikatos apsaugos sferoje neturi vyrauti komerciniai interesai. Taip pat investicijos į medicinos sritį privalo remtis solidarumo ir žmonių gerovės siekimo principais. Vakcinų gamyba turėtų tapti proga stiprinti valstybių, farmacijos įmonių ir kitų organizacijų bendradarbiavimą. Sklandaus bendradarbiavimo taip pat reikia vakcinų patvirtinimo stadijoje. Kalbant apie techninius ir biurokratinius pasirengimus skiepijimo kampanijoms, primenamas Pasaulinės sveikatos organizacijos skelbiamas principas, pagal kurį skiepijimas turėtų būti pradedamas prioritetą skiriant „tam tikrų žmonių grupių skiepijimui visose šalyse“, o ne „visų skiepijimui tik kai kuriose šalyse“. Reikia vengti, kad neturtingas šalis vakcinos pasiektų vėluodamos dėl to, kad turtingesnės valstybės iš anksto įsigijo labai didelius jų kiekius.

Dokumente kalbama ir apie sprendimo skiepytis arba nesiskiepyti moralinius aspektus. Nors nėra prievolės skiepytis, tačiau šis klausimas susijęs su asmens sveikatos ir visuomenės sveiktos abipusiu ryšiu, pararasta jų tarpusavio priklausomybė. Atisakymas skiepytis nuo COVID-19 gali rimtai padidinti riziką visuomenės sveikatai.

Galiausiai Vatikano COVID-19 komisija ir Popiežiškoji gyvybės akademija prašo Bažnyčią visame pasaulyje, visas jos institucijas ir narius, kūrybingai įsijungti į bendrą veikimą, kuriuo siekiama, kad vakcinos būtų prieinamos visiems žmonėms, ypač silpniausiems ir pažeidžiamiausiems. Į šią veiklą kviečiamos įsitraukti vyskupų konferencijos, katalikiški sveikatos apsaugos ir švietimo tinklai, bažnytinės organizacijos, ypač tos, kurios rūpinasi vargstančiaisiais, vienuolijos ir visos tikinčiųjų bendruomenės. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 29, 13:39