Paieška

Būsimasis kardinolas Mario Grech Būsimasis kardinolas Mario Grech 

M. Grech: priimu skyrimą kardinolu, kad tarnaučiau sinodiškumui

Vyskupų Sinodo generalinio sekretoriaus dėkoja už paskyrimą kardinolu. Vyskupas tikisi prisidėti padedant žmonėms susitikti Kristų ir atrasti brolius. Taip pat praneša apie Sinodo generalinės tarybos sušaukimą gruodžio pradžioje, kuri pradės rengti 2022 m. asamblėjos temas.

Vyskupas Mario Grech – maltietis. Benediktas XVI paskyrė jį Gozo vyskupu 2011 m. Pernai rugsėjo 15 d. jis tapo Vyskupų Sinodo generalinio sekretoriato vadovu.

Vyskupas sako, kad paskyrimas kardinolu jį labai nustebino. Praėjo kelios dienos, o jis dar nesijaučia esąs vertas šios tarnystės. Jis kilęs iš labai mažos parapijos ir jo vyskupija buvo maža, tad sako nesuprantąs, kaip Popiežius jį galėjo pasirinkti iš tokios Bažnyčios periferijos. „Kita vertus, suprantu, kad Dievo, popiežiaus ir Bažnyčios  akyse maži dalykai turi didelę svarbą ir tai, kas mūsų akims galbūt atrodo nereikšminga, gali prisidėti prie Bažnyčios ir žmonijos gerovės“, – sako vyskupas.

Kalbėdamas apie Sinodą ir savo misiją, vyskupas sako, jog tam nereikia būti kardinolu, tačiau tai atskleidžia, kokia svarbi ši tarnystė. Sekretoriato darbuotojams vyskupas pabrėžė: jis paskirtas kardinolu, nes dirba su jais, popiežiui sinodiškumas labai svarbus. Pasirodžius naujai popiežiaus enciklikai „Fratelli tutti“, dimensija „mes“ tapo esmine. Skiriamas kardinolu vyskupas Grech sako, kad popiežius savo nauja enciklika kviečia mus brolystei pasaulio mastu, Sinodas ir sinodiškumas – tai įrankiai, kurie padeda bažnytinei bendruomenei tapti broliais ir seserimis.

Sinodo generalinis sekretorius trumpai paminėjo ir parengiamuosius darbus Sinodui 2022 m. Sinodas reiškia, kad visi išklausomi, kad didesnis ratas yra pašauktas skleisti tai, ką Dvasia sako Bažnyčiai. Deja, dėl pandemijos negalima susitikti žmonių grupėms tiek Vatikane, tiek tarp vietinių Bažnyčių atstovų. Tačiau pradėta tartis, kaip įveikti sunkumus ir pradėti rengtis Sinodui. Gruodžio mėnesį bus sušaukta Sinodo sekretoriato generalinė taryba, kurią sudaro vyskupai, išrinkti praėjusiame Sinode, su jais bus derinamos temos, dokumentai. Pasak vyskupo Grecho, popiežiui labai svarbus sinodiškumas. Kai kalbame apie sinodiškumą, kalbame apie Bažnyčią, ir bendras apmąstymas padės pažvelgti į ją naujai, sako vyskupas.

Kalbėdamas apie naujas atsakomybes, vyskupas sako matantis kardinolo tarnystę kaip misionieriškumo patvirtinimą.  Tai kvietimas labiau evangelizuoti sustiprinimas. „Nėra kitos mūsų pašaukimo prasmės  Bažnyčioje ir pasaulyje, išskyrus įsipareigojimą skelbti Evangeliją, padėti šiandienos žmogui susitikti Jėzų, pajusti Jo meilę.“

„Prisipažinsiu: kvietimas tapti kardinolu man kelia truputį įtampos, nes tai susiję ir su žmonių lūkesčiais, ir su kardinolo vaidmens įvaizdžiu, ir su keistu kreipiniu jūsų eminencija. Mano ausims tai neskamba. Kita vertus, popiežius turi savo kardinolystės supratimą, tad  tarp to, ko tikisi žmonės, ir to, kaip aš mėginsiu įgyvendinti šią naują misiją, jausiu įtampą, bet teigiama prasme. Tikiuosi, kad tai padės mums į šiandienos pasaulį žvelgti labiau evangeliniu žvilgsniu“, – sako kardinolu skiriamas vyskupas Mario Grech. (DŽ / Vatican News)

2020 lapkričio 06, 13:49