Paieška

L'Osservatore della Domenica L'Osservatore della Domenica 

Vatikano dienraštis papildė savo virtualų archyvą

Nuo trečiadienio, lapkričio 4 d., „L’Osservatore Romano“ portale laisvai prieinami visi istorinio žurnalo „L’Osservatore della Domenica“ („Sekmadienio apžvalgininkas”) leidiniai. Iliustruotas žurnalas italų kalba buvo dienraščio sekmadieninis priedas, leidžiamas nuo 1934 iki 2007 metų.

Per 70 000 suskaitmenintų žurnalo puslapių atspindi daugiau kaip septynių dešimtmečių Bažnyčios ir pasaulio istoriją, apimančią septynis pontifikatus, nuo popiežiaus Pijaus XI iki popiežiaus Benedikto XVI.

Žurnalo leidinius galima skaityti Vatikano dienraščio internetinio portalo archyve, paieškos sistema leidžia ieškoti pagal raktinius žodžius ir datą. Kaip ir dienraštyje, kuris leidžiamas nuo 1861 metų, žurnale „L’Osservatore della Domenica“ daug straipsnių ir iliustruotų pranešimų apie Bažnyčią Lietuvoje, jos tikinčiųjų bendruomenę ir Šventojo Sosto santykius su Lietuvos valstybe.

1934 metų 31 numeryje, skiltyje „Tarptautinis katalikų gyvenimas“, išspausdintos dviejų vyskupų nuotraukos: naujojo Apaštališkojo delegato Turkijoje ir Graikijoje arkivyskupo Angelo Giuseppe Roncalli (būsimo popiežiaus Jono XXIII) ir iš Rusijos kalėjimo išvaduoto Leningrado apaštališkojo administratoriaus vyskupo Teofiliaus Matulionio. Trumpoje korespondencijoje aprašytas būsimo palaimintojo T. Matulionio vizitas Konektikute, JAV.

1962 metų 35-ajame numeryje pristatyta leidybinė naujovė, Gulago kalinių lietuvaičių maldaknygės „Marija, gelbėki mus!“ itališkas vertimas su kardinolo Carlo Confalonieri pratarme. Straipsnis su antrašte „Maldaknygė iš krašto, kuriame nėra maldų. Į Sibirą deportuotų lietuvių balsas“ iliustruotas dviem nuotraukomis iš lietuvių tremtinių gyvenimo Sibiro miško kirtimo darbuose.

1970 metų rugpjūtį trys žurnalo puslapiai skirti Vatikano bazilikos požemyje įrengtai naujajai Lietuvių koplyčiai. Išsamus koplyčios pristatymas iliustruotas žurnalo „L’Osservatore della Domenica“ ilgamečio vyriausiojo redaktoriaus Enrico Zuppi Aušros Vartų Marijos mozaikos, bronzinės rūpintojėlio skulptūros ir kitų lietuvių koplyčios vaizdų nuotraukomis.

Būtent buvusio žurnalo vyriausiojo redaktoriaus Enrico Zuppi palikuonių dosnumo dėka įgyvendintas projektas suskaitmeninti visą žurnalo „L’Osservatore della Domenica“ komplektą ir padaryti jį prieinamą visiems per internetą, juo bus galima naudotis nemokamai. Projektas įvykdytas kartu su Šventojo Sosto komunikacijos dikasterija, kurios žinioje veikia visos Vatikano medijos, įskaitant dienraštį „L’Osservatore Romano“. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 05, 13:35