Paieška

Popiežius Pranciškus ir Mario Grech Popiežius Pranciškus ir Mario Grech 

Sinodas apie sinodiškumą

Vyskupų Sinodo generalinis sekretorius arkivyskupas Mario Grech pasidalijo mintimis apie pandemijos iššūkius ir sinodiškumą kaip bažnytinės gyvensenos stilių bei jos išteklių, padedantį pandemijos laikotarpiu žengti į priekį. Jis kalbėjo video pranešime Argentinos Popiežiškojo katalikų universiteto surengtoje konferencijoje.

Mario Grech, kuris yra vienas iš nominuotųjų būsimų kardinolų, savo pranešime kalbėjo ir apie būsimą Vyskupų sinodo asamblėją, kuri popiežius sprendimu bus skirta sinodiškumo temai ir įvyks 2022 metų spalį Romoje. Šešioliktosios eilinės generalinės Vyskupų sinodo asamblėjos tema: „Kad Bažnyčia būtų sinodiška: bendrystė, dalyvavimas ir misija“.

M. Grech pripažino, jog dėl pandemijos gerokai sulėtėjo pasirengimo Sinodo asamblėjai darbai, bet kad dabartinė pasaulio situacija gali padėti suprasti, kaip teisingiau gilintis į labai plačią ir sudėtingą Sinodo temą, išvengiant žvilgsnio tik į save ir savo problemas ir skatinant diskusiją visais Bažnyčios ir šiuolaikinės visuomenės santykių klausimais. Kaip vieną pavyzdį arkivyskupas M. Grech paminėjo santykius tarp bažnytinio sinodiškumo ir pilietinės demokratijos, pripažindamas, kad tarp jų yra pamatinių skirtumų.

Būsimos asamblėjos darbotvarkė taps aiškesnė gavus vietinių bažnyčių, vyskupų konferencijų ir Rytų Bažnyčių sinodų pastabas, tačiau tikriausias orientyras yra popiežiaus parinkta asamblėjos tema, sakė arkivyskupas M. Grech. Pasak jo, tema nurodo, kad sinodiškumas yra įsišaknijęs Švč. Trejybės – amžinosios trijų dieviškųjų Asmenų bendrystės – slėpinyje. Tai padeda suprasti, kad bažnytinis sinodiškumas seka posusirinkiminiu mokymu apie bendrystę (communio). Pasak arkivyskupo, kvietimas dalyvauti yra kvietimas įveikti klerikalizmą, atpažįstant, jog visi pakrikštytieji, vyrai ir moterys, yra Bažnyčios nariai, nors skiriasi suteiktos tarnystės ir malonės. Nuoroda į misiją reiškia, kad sinodas apie sinodiškumą nebus „uždarumo pratybos“, o kiek įmanoma turės ugdyti vis atviresnę Bažnyčią, atvirą pasauliui, į kurį Kristaus liepia nešti Evangelijos džiaugsmą – Evangelii gaudium, pridūrė Vyskupų sinodo generalinis sekretorius.

Šiems tikslams pasiekti reikės nedelsianti pradėti įsiklausymo į visus bažnytinius balsus procesą, panašiai kaip buvo su visais pastarojo laikotarpio sinodais, pradedant Amazonijos sinodu, prieš kurį labai didelėje Amazonijos teritorijoje įvyko precedento neturėjęs Dievo tautos mobilizavimas. Dabartiniai dėl pandemijos įvesti bendravimo apribojimai verčia ieškoti naujų susitikimo ir dalijimosi būdų. Tokiu būdu įgyvendinama ypatinga Šventosios Dvasios suteikta „lakios vaizduotės“ malonė, maksimaliai pritaikant skaitmenines technologijas, kurios kaip niekad gali padėti sumažinti atstumą, sakė arkivyskupas M. Grech.

Pasirengimas sinodui apie sinodiškumą jau bus sinodiškumo vykdymas, patikino M. Grech, pasak kurio, šią mintį iškėlė popiežius Pranciškus savo kalboje minint Sinodo penkiasdešimtąsias metines:

„Sinodiška Bažnyčia yra Bažnyčia, kuri klausosi, suprasdama, kad klausytis yra daugiau nei girdėti. Tai vieni kitų klausymasis, leidžiantis patirti nauja. Ištikimoji tauta, Vyskupų kolegija, Romos vyskupas – klausosi vieni kitų, o visi kartu – Šventosios Dvasios, „Tiesos Dvasios“ (Jn 14, 17), kad atpažintų, „ką Dvasia skelbia bendrijoms“ (Apr 2, 7).“

(SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 19, 16:47