Paieška

Nauji dekretai dėl stebuklų, kankinkystės ir herojiškų dorybių

Pirmadienį, lapkričio 23-ją, popiežius audiencijoje priėmė Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą, arkivyskupą ir nominuotąjį kardinolą Marcello Semeraro. Jis popiežiui pristatė kai kurias užbaigtas spręsti beatifikacijos bylas ir audiencijos metu buvo popiežiaus įgaliotas paskelbti aštuonių bylų dekretus.

Dekretų sąraše pirmasis yra dėl stebuklo, priskirto Milano arkivyskupijos kunigo Mario Ciceri užtarimui. 44 metų Sulbiate parapijos klebonas „pamokslavo ne tiek žodžiais, kiek gyvu gyvenimu“, „buvo pamaldus ir ištikimas, visų mylimas“, jis mirė nelauktai 1945 metais po tragiškos eismo nelaimės. Pašalusią naktį dviračiu važiavusį kunigą parbloškė aklys, pakinkytas į dviratį vežimą. Garbingasis Dievo tarnas Mario Ciceri bus skelbiamas palaimintuoju.

Stebuklingas pagijimas 

Jo beatifikacijos bylos postulatūra kongregacijai pristatė patvirtintą septynerių metų mergaitės Raffaella Di Grigoli pagijimo atvejį. Jis įvyko 1975 metais Kome, šiaurinės Italijos mieste. Mergaitės sveikata pablogėjo po operacijos Komo ligoninėje žarnyno anomalijai pašalinti, ji dar kartą operuota tačiau tai nepadėjo; klebonas suteikė paskutinį patepimą. Po dar dviejų operacijų mergaitės organizmas toliau silpo, bet nelauktai sustiprėjo ir ji pasveiko. Vėliau ji gyveno normalų gyvenimą, 2005 metais pagimdė sveiką mergaitę. Sumanymas kreiptis užtarimo į Dievo tarną kun. Mario Ciceri kilo mergaitės tetai, kuri surengė užtarimo noveną, kreipėsi į Dievo tarno seserį ir iš jos gavo dvasininko šaliką, kurį mergaitės motina kelis kartus, kaip relikviją, priglausdavo prie dukters kūno. Prie Dievo tarno užtarimo prašymo maldos prisidėjo kiti artimieji. Įrodytas ryšys tarp pagalbos šaukimosi ir Raffaelos pagijimo.

Ispanijos kankiniai

Antruoju dekretu pripažįstama Ispanijoje nuo 1936 iki 1939 metų pilietinio karo aplinkybėmis nužudytų asmenų kankinystė, iš viso 127 kankinių – įskaitant 79 dvasininkus, 5 seminaristus, 4 vienuoles ir 39 pasauliečius, tarp kurių kelios pavyzdingų sutuoktinių poros – visi jie buvo Kordobos arkivyskupijos tikintieji. Šventųjų skelbimo kongregacija, pripažindama diecezinio kunigo Dievo tarno Jono Elijo Medinos ir 126 jo bendražygių kankinystę nustatė, kad jų žūtį nulėmė neapykanta krikščioniškajam tikėjimui. Bylos postulatorius A. R. Peralbo pranešė apie su Vatikanu derinamus planus kankinių beatifikacijos iškilmę surengti garsiojoje Kordobos mečetėj-katedroje, pašvęstoje Švč. M. Marijos Nekaltam Prasidėjimui, drauge patikino, kad iškilmės data bus nustatyta priklausomai nuo to, kokia padėtis Ispanijoje bus dėl koronaviruso pandemijos.

Herojiškos dorybės

Kiti šeši Šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai yra dėl dvasininkų ir vienuolių herojiškų krikščioniškų dorybių pripažinimo. Juose minimi italas arkivyskupas, ispanas mokyklų steigėjas, italas diecezijos kunigas ir trys Dievo tarnaitės iš Italijos, trijų vienuolinių kongregacijų seselės. (SAK / Vatican news)

2020 lapkričio 24, 12:19