Paieška

„Laudato si’“ metų maldos kampanija advento laikotarpiu

1,2 mlrd. katalikų pasaulyje kartu su kitais viso pasaulio krikščionimis pradėjo advento laikotarpį – vilties laikotarpį. Adventas reiškia laukimą, Bažnyčioje jis pagrįstas krikščioniška viltimi. Krikščionys laukia Kristaus sugrįžimo ir Jo atėjimo į kiekvieno tikinčiojo gyvenimą malonės, taip pat kviečiami savo darbais prisidėti, kad ši malonė dar labiau plistų.

Tuo pačiu laikotarpiu katalikų pasaulyje įvairiais būdais minimi „Laudato si’“ metai (2020–2021), skirti popiežiaus Pranciškaus vadinamosios žaliosios enciklikos „Laudato si’“ apie būtiną Bažnyčios ir visos žmonijos rūpestį žemės planeta, mūsų bendrais namais, metinėms.

Vatikano žinyba socialinės pažangos reikalams – Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija – „Laudato si’“ metų ir advento proga pakvietė į „Maldos kampaniją“ – kiekvieną savaitės dieną paskiriant maldos intencijai.

Sekmadienius siūloma paskirti žemės šauksmui; pirmadienius – vargstančiųjų šauksmui; antradienius – maldai už integralią ekonomiką; trečiadienius – maldai už santūresnę gyvenseną; ketvirtadienius – darnos ugdymo skatinimui, penktadienius – dvasinės atjautos plėtrai; šeštadienius – bendruomenių įsipareigojimui planetos ir vargstančiųjų gerovei. (SAK / Vatican News)

2020 lapkričio 30, 14:01