Paieška

Ketvirtadienį prasideda „The Economy of Francesco“

Lapkričio 19–21 dienomis vyks tarptautinis renginys „The Economy of Francesco“ – „Pranciškaus ekonomika“, kuriame nuotoliniu būdu dalyvaus trys tūkstančiai jaunųjų ekonomistų ir verslininkų iš 120 pasaulio šalių.

Renginys turėjo įvykti šių metų pavasarį Asyžiuje ir dalyviai turėjo atvykti asmeniškai, tačiau dėl COVID-19 pandemijos reikėjo keisti programą. Pirmiausiai buvo pranešta, kad susitikimas iš pavasario nukeliamas į rudenį, o prasidėjus antrajai pandemijos bangai nuspręsta, kad jis vyks nuotoliniu būdu. Nuotolinis susitikimas „The Economy of Francesco“ – „Pranciškaus ekonomika“ – vyks tris dienas, kasdien po keturias valandas, nuo ketvirtadienio, lapkričio 19 d., iki šeštadienio, lapkričio 21 d., 14–18 valandomis Italijos laiku (Lietuvos laiku 15–19 val.). Dalyviai iš savo šalių jungsis per portalą francescoeconomy.org.

Jau prieš pusantrų metų, 2019-ųjų gegužės mėnesį, popiežius Pranciškus pakvietė jaunuosius ekonomistus ir verslininkus į Asyžių. Susitikimo pavadinimas „Pranciškaus ekonomika“ nurodo į šv. Pranciškų Asyžietį, į jo skelbtą evangelinę nuosavybės, savitarpio pagalbos ir atsakomybės sampratą, apie kurią kalbama prieš penkerius metus paskelbtoje popiežiaus Pranciškaus enciklikoje „Laudato si’“ ir neseniai pasirodžiusioje naujoje enciklikoje „Fratelli tutti“. Kvietimas buvo skirtas jau dirbantiems arba dar tebestudijuojantiems asmenims iki 35 metų amžiaus. Dalyvauti nuotoliniame renginyje užsiregistravo trys tūkstančiai jaunų žmonių iš 120 pasaulio šalių – ekonomikos, vadybos, filosofijos, sociologijos, politikos mokslų studentų ir doktorantų, ekonomistų, dirbančių valstybinės ir privačiose institucijose, verslininkų ir vadybininkų, turinčių savo įmones ar įsidarbinusių privačiose arba valstybinėse bendrovėse.

Renginio „The Economy of Francesco“ organizaciniam komitetui priklauso Asyžiaus vyskupijos, Asyžiaus miesto merijos ir pranciškonų vienuolijos atstovai bei Šventojo Sosto Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Renginio programą parengė tarptautinis mokslinis komitetas, kurio veiklą koordinuoja italas ekonomistas, Romos LUMSA universiteto profesorius Luigino Bruni. Pirmojoje renginio programoje buvo numatyta, kad susitikimą sudarys 12 lygiagrečių sesijų, tuo pat metu vyksiančių įvairiose Asyžiaus miesto vietose, bei keli bendrieji renginiai. Panašią struktūrą turės ir nuotolinis susitikimas. Renginys bus moderuojamas iš Asyžiaus. Jauniesiems ekonomistams ir verslininkams kalbės Nobelio premijos laureatas Muhammad Yunus, kiti tarptautinio pripažinimo sulaukę specialistai, alternatyvių ekonomikos ir vartojimo modelių kūrėjai. Susitikimo programoje numatytas ir laikas meditacijai bei maldai, poezijai ir muzikai. Prisijungusieji galės nuotoliniu būdu dalyvauti pamaldose ir koncertuose, kurie vyks Asyžiaus bažnyčiose ir vienuolynuose. Paskutinę reginio dieną į visus kreipsis popiežius Pranciškus.

Dalyvauti virtualiuose susitikimuose galės tik oficialiai užsiregistravusieji, tačiau mūsų portalo Vatican News svetainėse  anglų, ispanų, italų, portugalų, prancūzų ir vokiečių kalbomis bus galima sekti tiesiogines transliacijas. Lietuvių kalba perduosime popiežiaus kalbos renginio dalyviams santrauką. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 17, 12:15