Paieška

Kard. Ravasi Kard. Ravasi 

Kard. G. Ravasi: kovokime su rasizmu, visi esame vienos žmonijos dalis

„Rasizmas, moterys ir Katalikų Bažnyčia“ – tokia virtualaus seminaro, kurį lapkričio 23 d. surengė Popiežiškosios kultūros tarybos moterų konsultacinė grupė kartu su katalikišku Romos universitetu LUMSA ir ambasadorėmis prie Šventojo Sosto, tema.

„Negalime toleruoti jokios rasizmo formos, turime kartu ginti kiekvienos gyvybės sakralumą“, – sakė popiežius Pranciškus šių metų birželio 3 d. bendrojoje audiencijoje, kai JAV vyko protestai po George’o Floydo mirties.

Popiežiaus žodžius priminė kardinolas Gianfranco Ravasi, Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininkas, pradėdamas interneto seminarą „Rasizmas, moterys ir Katalikų Bažnyčia“. 

„Kova su rasizmu suponuoja ne vienodumą, o vienybės daugybę“, – sakė kardinolas, cituodamas Senąjį Testamentą. Jame randame žodį adamah, vėliau išverstą žodžiu „Adomas“, kuris hebrajų kalba reiškia „žmonija“. Tai reiškia, pakartojo kardinolas Ravasi, kad „visi esame Adomas“, visi esame žmonija. Panašiai apaštalas Paulius Laiške galatams rašo, kad nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo, visi esame viena Kristuje Jėzuje.

Kardinolas pridūrė, kad rasizmas – tai santykio neigimas, tai socialinio ir dvasinio neigimo forma, kuri atmeta kitoniškumą. Reikia eiti link kito ir tuo pat metu pripažinti kito skirtingumą. Tai du esminiai žingsniai kovojant su rasistiniais nusistatymais. Popiežiškosios kultūros tarybos pirmininko mintis pratęsė tos pačios dikasterijos moterų konsultacinės grupės vadovė Consuelo Corradi, pabrėždama, kad rasizmas šiandien atskleidžia gilią socialinę krizę, kuri pastebima kasdien daugelyje šalių ir kurios nepavyksta išspręsti.

Vėliau suteikta erdvė liudijimams. Iš Kongo kilusi teologė s. Rita Mboshu Kongo, dėstanti Popiežiškajame Urbono universitete, kovojant su rasizmu akcentavo švietimo svarbą. Pasak jos, mokykla ir šeima yra vietos, kur supranti, kokia neteisinga yra diskriminacija, ypač moterų atžvilgiu. S. Rita pasidalijo savo patirtimi: ją, pirmagimę, tėvas skatino peržengti išankstinius nusistatymus, klestinčius jų visuomenėje. Rasizmą reikia įveikti švietimu, sakė teologė, paragindama Bažnyčią skirti daugiau dėmesio moterų vienuolių formacijai. Tuo tarpu Panamos ambasadorė prie Šventojo Sosto Miroslava Rosas Vargas paminėjo, kad „rasistinės nuostatos yra piktžodžiavimas prieš Kūrėją. Tai nuodėmė, kurią reikia išrauti su šaknimis“.

Interneto seminarą moderavo Romos La Sapienza universiteto sociologė Silvia Cataldi, kuri atskleidė, kad dažnai terminas rasė vartojamas neapgalvotai, nors akademinė bendruomenė seniai dėl jo diskutuoja. Mokslas įrodė, kad egzistuoja daugiau genetinių skirtingumų tarp atskirų individų, nei rasinių tarp skirtingų grupių. Deja, dar ir šiandien dėl rasistinių doktrinų vykdomi genocidai ir smurtas. Be to, rasizmas dažnai susijęs su seksizmu. Pasak Cataldi, į tai atkreipia dėmesį popiežius Pranciškus enciklikoje „Fratelli tutti“ primindamas, kad rasizmas – tai lengvai mutuojantis virusas, kuris neišnyksta, bet pasislepia ir tyko. Visos nuotoliniu būdu vykusio seminaro pranešėjos sakė, kad į tokį nusistatymą galima atsakyti brolybe, nes visi esame broliai ir seserys, sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą. (DŽ / Vatican News)

2020 lapkričio 25, 14:15