Paieška

Gailestingumo Motinos šventės Mišios Vatikano bazilikos kriptoje

Šeštadienio rytą Šv. Petro bazilikos kriptoje buvo aukojamos Aušros Vartų Gailestingumo Motinos šventės Mišios. Joms vadovavo pranciškonų generalinės kurijos ekonomas kun. Jonas Puodžiūnas, OFM, dalyvavo trys dešimtys Romoje gyvenančių lietuvių kunigų ir pasauliečių.

Per Mišias paminėtos ir šiemet sukakusios Aušros Vartų Marijai dedikuotos lietuvių koplyčios Vatikano bazilikos kriptoje pašventinimo penkiasdešimtosios metinės. Dėl pandemijos metu įvestų apribojimų šeštadienio ryto Mišios buvo aukojamos ne lietuvių koplyčioje, bet pagrindinėje kriptos erdvėje priešais apaštalo šv. Petro kapą. Po Mišių maldininkai mažomis grupelėmis aplankė ir Aušros Vartų Marijos koplyčią.

Br. Jonas Puodžiūnas, OFM, ir mons. Rolandas Makrickas Vatikano bazilikos Aušros Vartų Marijos koplyčioje
Br. Jonas Puodžiūnas, OFM, ir mons. Rolandas Makrickas Vatikano bazilikos Aušros Vartų Marijos koplyčioje
2020 lapkričio 14, 13:10