Paieška

Buvusio kardinolo T. E. McCarricko byla. Skaudi pamoka Bažnyčiai

Antradienį Vatikane paskelbta labai išsami ataskaita apie tai, kaip buvo tiriami buvusiam kardinolui Theodore’ui Edgarui McCarrickui iškelti kaltinimai ir kaip vyko byla, užsibaigusi jo pašalinimu iš dvasininkų luomo.

Vatikane paskelbta atskaita buvo parengta popiežiaus Pranciškaus nurodymu. Ji skirta visų pirma Jungtinių Amerikos Valstijų  katalikų bendruomenei, kurią T. E. McCarricko atvejis labiausiai suglumino ir prislėgė. Raportas skelbia du svarbiausius dalykus: pirma – pripažįstama, kad buvo padaryta klaidų, kurias supratus buvo įvestos naujos normos, neleisiančios, kad klaidos būtų kartojamos. Antra –  konstatuojama, kad iki 2017 m. neturėta jokių aiškių įrodymų, kad T. E. McCarrickas išnaudojo nepilnamečius. Kai prieš trejus metus buvo iškelti konkretūs kaltinimai, tuoj pat buvo pradėta ir kanoninė byla, kuri baigėsi dviem popiežiaus Pranciškaus sprendimais: pirmiausiai iš T. E. McCarricko buvo atimta kardinolystė, o netrukus jis buvo pašalintas iš dvasininkų.

Kardinolo Johno O’Connoro laiškas nuncijui

Pasak ataskaitos, nežinota nieko apie smerktiną T. E. McCarricko elgesį nei kai 1977 m. pirmą kartą buvo svarstoma jo kandidatūra į vyskupus, nei vėliau, kai jis buvo skiriamas vyskupu. Paskutinį praėjusio šimtmečio dešimtmetį apaštališkoji nunciatūra Vašingtone yra gavusi anoniminių laiškų su skundais dėl vyskupo T. E. McCarricko, tačiau į juos nebuvo atsižvelgta. Konkretesnių prieštaravimų sulaukta tik tuomet, kai buvo svarstoma vyskupo T. E. McCarricko kandidatūra į Vašingtono arkivyskupus. Tuometinis Niujorko arkivyskupas kardinolas John O’Connor 1999 m. įspėjo nuncijų, kad T. E. McCarricko skyrimas Vašingtono arkivyskupu gali sukelti rimtą papiktinimą, nes yra žinoma, kad jis praeityje klebonijoje ir savo namuose prie ežero „dalindavęsis lova“ su suaugusiais jaunuoliais ir seminaristais. Jonas Paulius II nurodė nuncijui ištirti kaltinimų pagrįstumą,  bet tyrimas konkrečių rezultatų nedavė. Tačiau tiek nuncijus, tiek tuometinis Vyskupų kongregacijos prefektas patarė popiežiui neskirti T. E. McCarricko Vašingtono arkivyskupu ir iš pradžių popiežius į jų nuomonę atsižvelgė.

T. E. McCarricko laiškas popiežiui

Vis dėlto T. E. McCarrickas sugebėjo įtikinti popiežių savo nekaltumu ir pakeisti jo sprendimą. Sužinojęs, kad svarstoma jo kandidatūra ir kad jai nepritariama, 2000 m. rugpjūtį jis parašė laišką popiežiaus Jono Pauliaus II sekretoriui Stanisławui Dziwiszui ir per jį įtikino popiežių, kad jam keliami kaltinimai nepagrįsti. Šioje ataskaitos dalyje daroma išvada, kad Jono Pauliaus II sprendimą paskirti T. E. McCarricką Vašingtono arkivyskupu ir kardinolu galėjo nulemti paties popiežiaus iš komunistinės Lenkijos išsinešta patirtis, kur dvasininkų diskreditavimui dažnai buvo naudojami gandai ir šmeižtas.

Benedikto XVI sprendimas

Kai 2005 m. vėl iškilo kaltinimai priekabiavimu ir suaugusiųjų išnaudojimu, popiežius Benediktas XVI, nors ką tik buvo pratęsęs Vašingtono arkivyskupo mandatą, pareikalavo, kad kardinolas T. E. McCarrickas atsistatydintų. Kadangi jau atsistatydinęs kardinolas nebuvo kaltinamas nepilnamečių išnaudojamu, nebuvo keliama byla, o tik buvo nurodyta gyventi santūresnį gyvenimą. Tačiau, kadangi T. E. McCarrickas nebuvo oficialiai nubaustas, jis nepasitraukė iš viešumos, dažnai keliaudavo, taip pat ir į Romą.  Jo vieši pasirodymai ir kelionės buvo toleruojami. Kaltinimams nesiliaujant, 2012 m. Vyskupų Kongregacija nurodė tuometiniam nuncijui arkivyskupui Carlo Maria Viganò atlikti tyrimą, tačiau nuncijus nei deramai ištyrė kaltinimų, nei pareikalavo, kad kardinolas McCarrickas liautųsi keliavęs po pasaulį.

Kai buvo išrinktas popiežius Pranciškus, kardinolui McCarrickui buvo jau daugiau kaip aštuoniasdešimt metų. Naujasis popiežius buvo informuotas apie praeityje kardinolui keltus kaltinimus dėl amoralaus elgesio prieš jam tampant Vašingtono arkivyskupu ir apie dviejų popiežių sprendimus jo atžvilgiu. Pranciškus paliko galioti tai, ką buvo nusprendę jo pirmtakai. Padėtis pasikeitė, kai T. E. McCarrickas buvo apkaltintas ir nepilnamečių išnaudojimu. Tuoj pat buvo pradėtas tyrimas, kuris baigėsi vienu po kito paskelbtais dviem griežtais nuosprendžiais: pirmiausiai iš T. E. McCarricko atimta kardinolystė ir netrukus po to jis pašalintas iš dvasininkų luomo.

Ko Bažnyčia pasimokė?

T. E. McCarricko atvejis buvo dingstis paspartinti naujų normų, kurios labiau garantuotų nepilnamečių ir pažeidžiamų asmenų apsaugą ir baustų nusikaltusius dvasininkus, priėmimą.

 „Skelbiame šią ataskaitą, suprasdami skausmą, kuris prislėgė nukentėjusius asmenis ir jų šeimas Bažnyčioje Jungtinėse Valstijose ir visame pasaulyje“, – pristatydamas ataskaitą sakė Vatikano Valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. „Tačiau skausmą lydi ir viltis. Kad visas tas blogis daugiau nesikartotų, kartu su naujomis veiksmingomis normomis reikalingas ir širdžių atsivertimas. Reikia ganytojų, kurie būtų patikimi Evangelijos skelbėjai. Vis turime suprasti, kad tai įmanoma tik su Šventosios Dvasios pagalba ir pasitikint Jėzaus žodžiais: „Nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti “.“

>> Ataskaitos tekstas anglų kalba>>

2020 lapkričio 10, 14:00