Paieška

Sirija Sirija 

Vatikanas priminė valstybėms baisų skurdą Sirijoje

Šventojo Sosto atstovai neeiliniame susitikime su Vatikane akredituotais ambasadoriais aptarė padėtį karo nualintoje Sirijoje. Valstybės sekretorius P. Parolin, pristatydamas Damaske reziduojantį apaštališkąjį nuncijų kardinolą M. Zenari, reiškė viltį, kad „pasaulis neapsipras su siaubo litanija, kasdien sklindančia iš kenčiančios Sirijos“. Susitikime ketvirtadienį Sinodo salėje, kuriame taip pat dalyvavo arkivyskupas R. P. Gallagher, Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis, atkreiptas dėmesys į per dešimt metų nesiliaujančio smurto parklupdytą Siriją.

Kardinolas Mario Zenari, Šventojo Sosto nuncijus Damaske, diplomatams skaitytame pranešime prašė valstybių daryti visa, kad iš Sirijos nebūtų atimta viltis. Pasak jo, susidarė įspūdis, kad Sirijos nebėra pasaulio medijų dėmesio centre, nors tęsiasi humanitarinė katastrofa. Apaštališkasis nuncijus Sirijoje sakė, kad liovusis bombardavimams iš oro, Sirijos visuomenėje sprogo „skurdo bomba“. Skursta 80 procentų populiacijos. 11 milijonų žmonių reikia humanitarinės pagalbos.

Pranešime nuncijus dėkojo valstybėms ir institucijoms už suteikiamą paramą, ypač JTO žinyboms, vykdančioms įvairius humanitarinius projektus Sirijoje, pasakojo apie kritiškiausias situacijas, iš kurių bene rimčiausia yra sveikatos apsaugos sferoje, ypač dėl COVID-19 pandemijos.

„Tačiau baigiasi laikas – Sirijoje belikę vaiduoklių kaimai ir griuvėsiai, daugelis prarado viltį!“, – pasaulio valstybių diplomatams kalbėjo kardinolas M. Zenari, apaštališkasis nuncijus Sirijoje. Jis ragino valstybes atsiliepti į daugelį Siriją kamuojančių problemų, nuo neigiamo sankcijų poveikio gyventojams iki vadinamojo protų nutekėjimo ir pabėgėlių repatriacijos, ragindamas ieškoti radikalių ilgalaikių spendimų, kaip dažnai ragina popiežius Pranciškus kalbėdamas apie Siriją. Po kalbos nuncijus atsakinėjo į klausimus, prašė įsidėmėti popiežiaus naujosios enciklikos Fratelli tutti žodžius, jog „reikia kur kas plačiau ugdyti supratimą, kad šiandien arba išsigelbėsime visi kartu, arba niekas neišsigelbės“ (FT 137).

Šventojo Sosto atstovų susitikimą su Vatikane akredituotais ambasadoriais užbaigė kardinolas P. Parolin, Vatikano valstybės sekretorius, kuris dar kartą paprašė valstybių neapleisti Sirijos, ieškoti naujų sprendimų, neleisti, kad įsivyrautų tyla ir abejingumas. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 16, 13:57